0 items
Selecteer een pagina

Verliezen wij het zicht op onze Mensenrechten?

Bron: https://youthforhumanrights.nl/

De geschiedenis van mensenrechten in beeld gebracht

Fundamentele rechten

Op 10 december 1948 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Universele* Verklaring van de Rechten van de Mens opgesteld.

193 landen hebben derhalve deze grondrechten van de mens onderschreven.

Het zijn fundamentele rechten en vrijheden die altijd en overal gelden.

De Universele Verklaring werd kort na de tweede wereldoorlog opgesteld.

Na twee gruwelijke wereldoorlogen werd er gezocht naar een manier om te garanderen dat zoiets zich nooit meer zou kunnen herhalen.

De mens zocht naar manieren om de internationale vrede te versterken en burgers te beschermen tegen misdaden van hun eigen regering.

Deze rechten gelden voor ieder mens overal ter wereld, ongeacht nationaliteit, geslacht, etnische afkomst, en ja, dus ook wat betreft jouw vrijheid van denken voor jouw medische keuze ten aanzien van vaccinaties.

Zoals uw weet maken wij ons sterk voor een vrije keuze ten aanzien van onze gezondheid (Free Choice for Your Health), als fundamenteel recht voor iedereen!

Universeel: over de hele wereld, bij iedereen, overal voorkomend, op iedereen betrekking hebbend..

Zijn onze rechten minder waard?

Bij weinig mensen zijn deze fundamentele rechten bekend, omdat wij ons heel lang vrij en veilig gevoeld hebben.

Maar in de huidige zogenaamde pandemie lijken zelfs in de Westerse vrije landen deze rechten snel in verval te raken:

  • Discriminatie van een deel van de bevolking dat bewust, op gegronde redenen, kiest om niet gevaccineerd te worden.
  • Geen recht op privacy wat betreft medische gegevens, want je moet op veel plaatsen jouw vaccinatiestatus laten zien.
  • Voor de wet zouden we allemaal gelijk moeten zijn, maar niet gevaccineerde mensen hebben vandaag minder rechten dan andere mensen.
  • Wij hebben geen vrijheid gewoon te gaan en staan waar we willen en zijn onderhevig aan lockdowns, toegangsbewijzen en allerlei andere beperkende overheidsregels.
  • Censuur waarmee de vrijheid van denken en het hebben en uiten van een mening wordt ondermijnd. Zelf deskundigen die het niet eens zijn met het overheidsbeleid worden van de sociale media afgehaald en mogen niet meepraten op radio en televisie
  • Ons recht om elkaar te mogen ontmoeten, wanneer we maar willen, staat onder grote druk.
  • De Nederlandse regering, die al meer dan een jaar demissionair is, neemt ongekende vrijheidsbeperkende maatregelen zonder het volk daar in te kennen, wat een inbreuk is op het recht op democratie.
  • Mensen hebben recht op het uitoefenen van hun beroep, maar de QR-tirannie zet dit recht onder zware druk.
  • Ook het recht op onderwijs staat onder druk omdat de toegang tot scholen en universiteiten beperkt dreigen te worden met QR-codes.
  • Wij lijken langzaam af te dwalen, weg van een eerlijke en vrije wereld.

 

Iedereen zou ze moeten kennen

In totaal zijn er 30 mensenrechten.

193 landen spraken met elkaar af om deze mensenrechten overal ter wereld op scholen te onderwijzen, zodat iedereen de mensenrechten zou kennen.

Het uitgangspunt was dat als iedereen zijn rechten zou kennen, en voor zijn eigen, maar ook voor die van anderen zou opkomen, er minder kans op conflicten en oorlog zou ontstaan.

Maar nu lijken we toch weer een periode in te gaan waar onze fundamentele rechten langzaam maar zeker terzijde geschoven worden.

Daarom delen wij hieronder alle mensenrechten zodat we weer allemaal volledig bewust zijn van onze rechten en vrijheden die 193 landen met elkaar afgesproken hebben.

Laten we elkaar en alle bestuurders van het land erop wijzen dat dit onze mensenrechten zijn, zodat het huidige beleid ongedaan wordt. 

Via de link hieronder kunt u de Universele Verklaring van de Mensenrechten lezen op de website van de Verenigde Naties.

We hebben hier een vereenvoudigde en verkorte versie van de Verklaring van de Rechten van de Mens toegevoegd, in combinatie met korte videos, zoals opgesteld en ontwikkeld door de stichting Youth for Human Rights*:

1. We worden allemaal vrij en gelijkwaardig geboren

We worden allemaal vrij geboren. We hebben allemaal onze eigen gedachten en ideeën. We zouden allemaal gelijk behandeld moeten worden.

2. Discrimineer niet

Deze rechten gelden voor iedereen, ongeacht onze verschillen.

3. Het recht op leven

We hebben allemaal het recht op leven, en te leven in vrijheid en veiligheid.

4. Geen slavernij

Niemand heeft het recht ons tot slaaf te maken. Wij mogen niemand tot slavernij dwingen.

5. Geen marteling

Niemand heeft het recht ons pijn te doen of te martelen.

6. Je hebt rechten, waar je ook gaat

Ik ben een persoon, net als jij!

7. Voor de wet zijn we allen gelijk

De wet is gelijk voor iedereen. De wet moet ons allemaal eerlijk behandelen.

8. De wet beschermt jouw mensenrechten

We kunnen allemaal een beroep doen op het rechtsstelsel wanneer we niet eerlijk behandeld worden.

9. Geen oneerlijke gevangenschap

Niemand heeft het recht ons zonder een goede reden te arresteren en gevangen te houden, of ons het land uit te sturen.

10. Het recht op een proces

De wet is gelijk voor iedereen. De wet moet ons allemaal eerlijk behandelen.

11. We zijn onschuldig tenzij schuldig bewezen

Als we berecht worden, moet dat in het openbaar gebeuren. De mensen die ons berechten mogen zich niet door anderen laten beïnvloeden omtrent de rechtsgang

12. Het recht op privacy

Niemand mag onze goede naam proberen te schaden. Niemand heeft het recht om zomaar ons huis binnen te komen, onze brieven te openen, of ons en onze familie lastig te vallen zonder een goede reden.

13. Vrijheid om te gaan en staan waar je wilt

We hebben allemaal het recht om in ons eigen land te gaan waar we willen en om naar believen te reizen.

14. Het recht op een veilige woonplek

Als we bang zijn dat we in ons eigen land slecht worden behandeld, hebben we allemaal het recht naar een ander land te vluchten waar we veilig zijn. Niemand heeft het recht ons zonder een goede reden te arresteren en gevangen te houden, of ons het land uit te sturen.

15. Recht op nationaliteit

We hebben allemaal het recht om tot een land te behoren.

16. Huwelijk en gezin

Iedere volwassene heeft het recht om te trouwen en een gezin te stichten als hij of zij dat wil. Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten, of ze nu getrouwd zijn of niet

17. Het recht op eigendom

Iedereen heeft het recht om dingen in zijn bezit te hebben of te delen. Niemand mag dingen zonder een goede reden van ons afpakken.

18. Vrijheid van denken

We hebben allemaal het recht om te geloven wat we willen geloven, om een godsdienst te hebben, of om van godsdienst te veranderen als we dat willen.

19. Vrijheid om jezelf te uiten

We hebben allemaal het recht onze eigen beslissingen te nemen, een eigen mening te hebben, onze mening te uiten en onze ideeën met anderen te delen.We hebben allemaal het recht om tot een land te behoren.

20. Het recht om publiekelijk samen te komen

We hebben allemaal het recht onze vrienden te ontmoeten en om in vrede samen te werken om onze rechten te verdedigen. Niemand kan ons dwingen tot een groep te behoren als we dat niet willen.

21. Het recht op democratie

We hebben allemaal het recht om deel te nemen aan de regering in ons land. Iedere volwassene zou kiesrecht moeten hebben om zijn regeringsleiders te kiezen.

22. Sociale zekerheid

We hebben allemaal het recht op betaalbaar onderdak, medicijnen, onderwijs, kinderzorg, genoeg geld om van te leven en medische zorg wanneer we oud of ziek zijn

23. Het recht om te werken

Iedere volwassene heeft het recht een beroep uit te oefenen, tegen een redelijk loon, en om lid te zijn van een vakvereniging.

24. Het recht om te spelen

We hebben allemaal het recht te rusten na het werk en te ontspannen.

25. Voedsel en onderdak voor iedereen

We hebben allemaal het recht op een goed leven. Moeders en kinderen, ouderen, werklozen of gehandicapten, alle mensen hebben het recht dat er voor hen gezorgd wordt.

26. Het recht op onderwijs

Onderwijs is een recht. Basisonderwijs behoort gratis te zijn. We horen te leren over de Verenigde Naties en hoe we met andere mensen moeten omgaan. Onze ouders moeten vrij zijn in de onderwijskeuze voor kun kind.

27. Auteursrecht

Het auteursrecht is een speciale wet ter bescherming van iemands artistieke creaties en wat hij geschreven heeft; anderen mogen jouw creaties niet kopiëren zonder jouw toestemming. We hebben allemaal het recht op onze eigen manier van leven en om te genieten van de mooie dingen die kunst, wetenschap en onderwijs ons brengen.

Bron: https://youthforhumanrights.nl/

 

 

* De Stichting Youth for Human Rights Nederland is in 2006 opgericht. De Stichting is een non-profit organisatie, is seculier van aard en heeft een ideële doelstelling.  YFHR International werd in 2001 opgericht door Dr. Mary Shuttleworth in 2001 met de missie om de mensenrechten wereldwijd te promoten. Er nu wereldwijd meer dan 100 dochterorganisaties van YFHR International actief.

28. Een eerlijke en vrije wereld

Er behoort goede orde te heersen zodat we allemaal onze rechten en vrijheden kunnen hebben in ons land en over de hele wereld.

29. Verantwoordelijkheid

We hebben een plicht naar andere mensen en moeten hun rechten en vrijheden ook beschermen.

30. Niemand kan jouw mensenrechten van je afnemen

Niemand kan jouw mensenrechten van je afnemen.

YFHR International heeft van elk van de 30 mensenrechten een korte video gemaakt. In Nederland heeft de première van een aantal van deze videos plaatsgevonden in het gebouw van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De waarde van dit nieuwe educatieve materiaal wordt door steeds meer scholen ingezien. Iedere organisatie bepaalt haar eigen beleid maar gebruikt wel de materialen van YFHR International en voert ook diens logo.

FreeChoice Formule

Volgende evenementen

FreeChoice TV

Contact Us

Contactinformatie

Waalstraat 5-d
1078BN  Amsterdam

020 760 4812

Volg ons op: