Is er een te beperkte kijk op deficiëntieziekten? Definities Deficiëntieziekte: ziekte die ontstaat door een tekort aan of ontoereikende opname van voedingsstoffen (m.n. vitaminen). Deficiëntie:...