0 items
Selecteer een pagina

Nieuwe aanval op vrije-keuze over vitaminen 

Waarom deze aanval op vitaminen?

Als het over de bescherming van onze gezondheid gaat, zou je verwachten dat de EFSA (de European Food Safety Authority van de Europese Unie) genoeg gebieden heeft waar het aandacht aan zou moeten besteden, zoals het gebruik van:

 • alcohol,
 • drugs,
 • cigaretten,
 • suiker,
 • pepdrankjes, en
 • medicijnen.

De EFSA richt zich echter op geen van deze belangrijke gebieden, maar richt zich gek genoeg wel op het gebruik van vitaminen en mineralen.

Recentelijk heeft de EFSA weer een nieuwe aanval gelanceerd op het vrije gebruik van vitaminen.

Het is een bekend gegeven dat mensen die hoog gedoseerde vitaminen gebruiken minder behoeftig zijn om medicijnen te gebruiken.

Wanneer hoog gedoseerde supplementen worden afgeschaft en de vrije keuze voor natuurlijke gezondheid helemaal verdwijnt, zal het voor de Europese burger moeilijk worden om zijn eigen gezondheid te handhaven of te herstellen

Het is duidelijk dat de farmaceutische lobby enerzijds een belang heeft en anderzijds een grotere invloed op dit beleid uitoefent dan de Europese burgers hebben.

Aanval op Vitamine B6

De EFSA heeft het voornemen om de toch al lage aanvaardbare maximumgehalte van vitamine B6 verder te halveren.

Nadat de Europese Commissie al in het jaar 2000 een zeer lage TUL (= tolerable upper level of ‘aanvaardbare maximumgehalte’) van 25 mg voor vitamine B6 had vastgesteld, heeft de EFSA recent een grote stap gezet om dit niveau nog verder drastisch te verlagen.

Dit voornemen wijst erop dat het hun beoogde doel blijft om onze keuzevrijheid ten aanzien van het gebruik van hoog gedoseerde vitaminen nog verder te beperken.

De Europese autoriteiten hebben al sinds de jaren negentig het plan om hoog gedoseerde vitamine B6 te verbiedenondanks de vele gezondheidsvoordelen die vitamine B6 met zich meebrengt.

Vitamine B6 heeft veel belangrijke gezondheidsvoordelen (alleen toegestane gezondheidsclaims):

 • van belang voor de vorming van rode bloedcellen,
 • ondersteunt het energieniveau,
 • draagt bij tot de regulering van de hormonale activiteit,
 • ondersteunt het immuunsysteem,
 • een rol in de opbouw en afbraak van eiwitten en koolhydraten (suikers),
 • draagt bij aan een heldere geest,
 • goed voor de gemoedstoestand,
 • goed voor de leerprestatie,
 • goed voor het concentratievermogen,
 • goed voor het geheugen, en
 • goed voor het zenuwstelsel.

De rol van de EFSA

De EFSA zelf kan geen verbod opleggen, maar kan wel als ‘hoogste autoriteit’ van de Europese Unie een advies afgeven aan de Europese Commissie en de lidstaten.

Op 13 januari jl. publiceerde de EFSA een ontwerpadvies met een voorstel om de TUL van 25 mg van vitamine B6 te verlagen tot een magere 12,5 mg.

Het risico bestaat dat de EU-autoriteiten deze lage TUL-waarde zullen aanvaarden maar daar vervolgens het aantal mg vitamine B6 vanaf zal trekken dat men met de voeding binnenkrijgt.

Dat komt dan neer op een aanvaardbaar maximumgehalte van minder dan 10 mg per dag!

Dit is een hoeveelheid waar je niets aan hebt als je echt iets nuttigs wilt doen zoals bijvoorbeeld het risico op hartziekten, de ziekte van Alzheimer of kanker verminderen.

Hieronder vind je de tegenreactie (in het Engels) van de Alliance for Natural Health Europe, die recent bij de EFSA werd ingediend.

Je kunt tevens het persbericht (Nederlands) over deze kwestie van de Alliance for Natural Health lezen.

Hoe nu verder?

Er zijn drie belangrijke scenario’s:

 • De EFSA neemt nota van de reacties die de Alliance for Natural Health Europe en anderen hebben ingediend en herziet haar advies en keert op z’n minst terug naar de al bestaande lage TUL van 25 mg. Helaas heeft de EFSA in het verleden al suggesties genegeerd die meer soepelheid of keuzevrijheid zouden hebben betekend.
 • De EFSA beperkt haar advies tot slechts één vorm van vitamine B6 die in verband is gebracht met perifere neurotoxiciteit*, namelijk pyridoxineWeliswaar treedt deze toxiciteit alleen op bij langdurig gebruik (maanden of jaren) en alleen bij zeer hoge innames (meer dan 1000 mg per dag). Maar met deze inperking tot alleen pyridoxine zouden andere vormen van vitamine B6 (zoals pyridoxaal-5′-fosfaat (PLP of P5P) niet onder de nieuwe grenswaarde vallen.
 • De Europese Commissie legt de zeer lage maximumgehalten gewoon op zonder de tegenreacties  in overweging te nemen. In dit geval zal een rechtszaak overwogen moeten worden tegen de Europese Commissie of de lidstaten.

* perifere neurotoxiciteit: negatief effect op het zenuwstelsel als gevolg van toxines.

Het B6-verhaal

In de onderstaande video (in het Engels) geeft ANH-oprichter en wetenschappelijk directeur van ANH Europe, Rob Verkerk PhD, een samenvatting van enkele van de problemen waarmee vitamine B6 wordt geconfronteerd als gevolg van het laatste ontwerpvoorstel van de EFSA voor een herziene aanvaardbare maximumgehalte.

‘One step closer to a high dose vitamin B6 ban in Europe’

ANH Europe

FreeChoice steunt en neemt actief deel aan acties die de vrije keuze over gezondheids- en leefstijlkeuzes, en vitaminen moeten verzekeren. FreeChoice werkt hierin nauw samen met de Alliance for Natural Health Europe.

Wie zijn wij?

Wie zijn wij

FreeChoice formule

FreeChoice formule compleet

Resultaat

FreeChoice Resultaat

Prijs-kwaliteit

FreeChoice College

Wie zijn wij

Vrijheid beschermen

FreeChoice formule compleet

Artikelen

FreeChoice TV

Contact Us

Contactinformatie

Waalstraat 5-d
1078BN  Amsterdam

020 760 4812

Volg ons op: