Verliezen wij het zicht op onze Mensenrechten?Fundamentele rechten Op 10 december 1948 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Universele* Verklaring van de Rechten van de...