Vitaliteit komt van het Latijn vitalis dat afgeleid is van vita = leven Dit is één van de belangrijkste thema’s als we het over gezondheid en geluk hebben. Vitaliteit = levenskracht, energie. Dat...