Waarom is het belang van vitaminen naar de achtergrond verdwenen?

In mijn zes jaar durende medische studie jaar heb ik slechts een paar uur onderwijs gekregen over vitaminen en mineralen. Het belang ervan werd volledig genegeerd.

Inhoudsopgave:

De ontdekking van diverse voedingsstoffen die we kennen als vitaminen, mineralen en spoorelementen, heeft in het verleden bekende kwalen voorgoed uitgeroeid. Toch is nadien het belang van deze voedingstoffen volledig naar de achtergrond geschoven. Tekorten aan vitaminen en mineralen worden niet meer gezien als mogelijke oorzaak van een niet optimale gezondheid. Hierdoor wordt de rol van deze voedingsstoffen om onze fysieke en mentale performance te boosten aanmerkelijk onderschat.

De grootste geneeskundige successen met vitaminen

Het wordt vaak vergeten dat de grootste geneeskundige successen ooit, bereikt zijn na ontdekkingen op het gebied van vitaminen en niet met medicijnen. Talloze ernstige kwalen werden voorgoed genezen en verholpen door de ontdekking en de toediening van vitaminen.

Laten we eens kijken naar deze baanbrekende wetenschappelijke doorbraken.

Scheurbuik

Ernstig tekort aan vitamine C

Scheurbuik of scorbutus¹ treedt op als gevolg van een tekort aan vitamine C of ascorbinezuur.

Omdat de wanden van de bloedvaten verzwakken, kunnen overal in het lichaam interne bloedingen plaatsvinden.

Andere symptomen van scheurbuik:

  • bloedend en opgezwollen tandvlees,
  • losse tanden en tandverlies,
  • opgezwollen gewrichten en weefsels, en
  • pijnlijke handen en voeten.

Zonder het opheffen van het tekort zal de gedupeerde uiteindelijke overlijden.

Vroeger stond deze aandoening bekend als de zeemansziekte, omdat veel matrozen aan scheurbuik leden tijdens hun lange zeetochten, waarbij er geen vers fruit en groenten voorhanden waren.

Door altijd te voorzien in fruit en groenten om zo aan voldoende vitamine C te komen maakt deze ‘ziekte’ alleen nog deel uit van de geschiedenis.

¹scorbutus: afkomstig van het Latijn scorbuticus, wat mogelijk afkomstig is van Germaans schorbūk, afkomstig van schoren wat scheuren, breken en būk wat buik betekent.

Beriberi2

Ernstig tekort aan vitamine B1

Beriberi kent twee verschijningsvormen:

Natte Beriberi, waarbij het hart is aangetast en wat gepaard kan gaan met zweten, vochtophoping, versnelde hartslag en een vergroot hart door een verstoring van het evenwicht.

Droge Beriberi, waarbij het zenuwstelsel is aangetast en wat gepaard kan gaan met pijn, doods gevoel, abnormale gewaarwording in handen en benen, spierverlamming van armen en benen, hersenbeschadiging en uiteindelijk overlijden.

Voldoende vitamine B1 verhelpt deze ernstige ‘ziekte’.

2beriberi: afkomstig van het Singalees beri, wat zwakte betekent. Singalees is de taal van de oorspronkelijke bewoners van Sri Lanka.

Engelse ziekte3 of Rachitis4

Ernstig tekort aan vitamine D

Een ernstige verzwakking van de botten als gevolg van een tekort aan vitamine D.

Calcium dat noodzakelijk is voor sterke botten kan niet geabsorbeerd worden bij een tekort aan Vitamine D.

De botten worden week en de benen kunnen onder het gewicht van het lichaam doorbuigen.

Door voldoende tijd in de zon door te brengen kon deze ‘ziekte’ voorkomen worden.

3De benaming 'Engelse ziekte' is ontleend omdat de ziekte in de achttiende en negentiende eeuw veelvuldig voorkwam in de arbeiderswijken van London. Deze wijken werden volgebouwd met hoge huurkazernes. De straten waren nagenoeg onbereikbaar voor het zonlicht en kinderen moesten al op jonge leeftijd lang werken waardoor ze nauwelijks daglicht zagen. Bij veel kinderen groeiden, door gebrek aan vitamine D, de benen krom. Aangezien rachitis veelvuldig in de Engelse grote steden werd waargenomen en er in Engelse medische vakbladen over werd gepubliceerd, ging deze aandoening 'Engelse ziekte' heten [Wikipedia]

4rachitis: van het Griekse rhakhitis, afkomstig van het woord rhakhis wat wervelkolom betekent.

Nachtblindheid

Ernstig tekort aan vitamine A

Niet goed kunnen zien in het donker wordt veroorzaakt door een tekort aan vitamine A.

In het duister of halfdonker ziet iemand die nachtblind is helemaal niets.

Het is een zeer vervelende aandoening die eenvoudig kan worden verholpen door voldoende vitaminen te nemen.

Pernicieuze5 Anemie6

Ernstig tekort aan vitamine B12

Een ernstig tekort aan vitamine B12 zorgt ervoor dat er een abnormale groei van rode bloedlichaampjes plaatsvindt.

Ze groeien sneller, veranderen van vorm en worden veel sneller vernietigd.

Met extra vitamine B12 wordt deze ‘ziekte’ eenvoudig voorkomen.

5pernicieuze: verderfelijk, nadelig, schadelijk. Van het Latijnse perniciosus wat verwoestend betekent. Van pernicies wat verwoesting en nex of nec- dat dood betekent.

6anemie: bloedarmoede. Van het Griekse anaimia, van an- wat zonder en haima wat bloed betekent.

Pelagra7

Ernstig tekort aan vitamine B3

Huidziekte ten gevolge van een tekort aan vitamine B3.

Het uit zich als een harde en dunne huid ten gevolge van ontsteking van de huid.

Naast huidproblemen heeft het nog vier kenmerkende symptomen:

  • diarree,
  • krankzinnigheid, en
  • overlijden.

7pellagra: harde huid. Komt van het Italiaanse pell wat huid en agra wat zuur betekent.

Tekorten als oorzaak ontkent

Ondanks de ontdekkingen over de positieve uitwerking van vitaminen die deze grote successen met zich meebrachten, is de medische wereld desalniettemin een volledig andere weg ingeslagen.

In mijn zesjarige medische studie jaar heb ik slechts een paar uur onderwijs gekregen over vitaminen en mineralen. Dit beperkte zich tot de hierboven genoemde deficiëntieziektes8 die inmiddels gelukkig in hun extreme vorm vrijwel allemaal verdwenen zijn.

Van al deze ‘ziekten’ was de oorzaak bekend en wanneer dit bijtijds werd opgemerkt, werden deze ‘ziekten' eenvoudig behandeld en volledig hersteld.

Het opvallende bij de beschrijving van deficiëntieziekten is dat het slechts gaat om de gevolgen van ernstige tekorten aan vitaminen, mineralen en spoorelementen. 


Artsen onderkennen alleen de twee uitersten van het spectrum. Enerzijds een gezond persoon die voldoende vitaminen binnenkrijgt en aan de andere kant van het spectrum deficiëntieziekte waarbij er sprake is van een ernstig tekort aan vitaminen. Hun kennis en visie is overduidelijk kortzichtig en zwart-wit. 

Zij zien daarom vaak alleen de twee uitersten, terwijl het natuurlijk meer dan logisch is dat er allerlei gradiënten bestaan. Er is een blinde vlek in de medische wereld voor het feit dat er tussen deze twee extremen tussenliggende gradiënten kunnen bestaan.

Doordat de medische wereld dit niet onderkend heeft is het cruciale belang van vitaminen in de vergetelheid geraakt.

Het is zelfs zover gekomen dat er in een Europese richtlijn [2002/46/EG] 20029 is vastgelegd dat er niets gezegd mag worden over eventuele gezondheidsvoordelen:

Voedingssupplementen mogen niet de eigenschappen worden toegeschreven dat zij ziekten bij de mensen voorkomen, behandelen of genezen.’ [art. 6]

8Deficiëntieziekte: ziekte die ontstaat door een tekort aan of ontoereikende opname van voedingsstoffen (m.n. vitaminen). Deficiëntie: gebrek, tekort, het tekortschieten. Uit het Latijn deficientia (van het werkwoord deficere) wat falen betekent.

9Bronnen: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0046

Talloze gezondheidsvoordelen

Als artsen de talloze tussenliggende gradiënten wel zouden herkennen en erkennen als gevolg van tekorten, zouden veel kwalen en klachten eenvoudig hersteld kunnen worden door gewoon deze tekorten aan te vullen.

Dan zou ook allang ontdekt zijn hoe we onze fysieke en mentale conditie en performance kunnen verbeteren en optimaliseren door ons ruimschoots te voorzien van deze essentiële vitaminen, mineralen en spoorelementen (voedingstoffen).

De cellen van ons lichaam hebben elke dag weer, alle voedingsstoffen nodig om onze stofwisseling en alle lichaamsprocessen optimaal te laten functioneren.

Conclusie

We moeten terug naar de natuurlijke ondersteuning  en het versterken van alle natuurlijke lichaamsprocessen. Hierbij speelt het opheffen en voorkomen van tekorten aan vitaminen een cruciale rol. We moeten leren dat veel niet optimale kwaaltjes in het lichaam te maken hebben met tekorten en een ongezonde leefstijl.

We moeten het heft zelf in handen nemen en onze fysieke en mentale conditie en performance optimaliseren door elke dag alle vitaminen, mineralen en spoorelementen in de juiste balans en hoeveelheid te nemen.

Ons lichaam is een perfect en uiterst vernuftig apparaat en als we de gebruiksaanwijzing kennen en toepassen dan kunnen we er heel lang veel plezier van hebben. Door een juiste levensstijl waarvan vitaminen en mineralen een vast onderdeel uitmaken, kun je het meeste van je lichaam verwachten en het meeste uit het leven halen.

Zorg dat je zelf kennis vergaard over vitaminen en mineralen en maak van vitaminen, mineralen en spoorelementen een vast onderdeel van je dagelijkse routine. Lees mijn boekje ‘De verborgen waarheid over vitaminen’ en integreer met kennis van zaken de eenvoudige en complete FreeChoice Formule in je dagelijkse routine.

Deel dit artikel:

Andere blogs

© 2024 FreeChoice. All rights reserved.
Betaalmethoden:
Volgen: