0 items
Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden Free Choice Benelux B.V.

1. Aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door u als consument mogelijk te maken.

Als Free Choice Benelux B.V. gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Free Choice Benelux B.V. niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor u als consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  • De prijs inclusief belastingen
  • Eventueel de kosten van aflevering
  • De wijze waarop de bestelling tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn
  • De wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de bestelling
  • Indien de bestelling na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor u als consument te raadplegen is.

2. De bestelling

De bestelling komt tot stand op het moment van de aanvaarding door u als consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Free Choice Benelux B.V. bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Omdat de bestelling elektronisch tot stand komt, treft Free Choice Benelux B.V. passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van data en een veilige webomgeving.

Voor de elektronische betaling zal Free Choice Benelux B.V. passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

3. De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

Free Choice Benelux B.V. behoudt altijd het recht om haar prijzen aan te passen. Deze aangepast prijzen zijn pas effectief geldig vanaf het moment dat deze op de website zijn vermeld.

U koopt de producten altijd voor de prijzen die op dat moment op de website vermeld staan.

4. Leveringsvoorwaarden

Wij van Free Choice Benelux B.V. streven naar volledige tevredenheid van onze klanten.

Wij staan er voor in dat de producten voldoen aan de bestelling, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de, op de datum van de bestelling, wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Wij berekenen geen verzendkosten voor bestellingen boven de €80,- binnen Nederland.

De meeste binnenlandse (Nederland) bestellingen worden, na ontvangst van de betaling, binnen 2 werkdagen afgeleverd. De levering van bestellingen vanuit het buitenland (EU) zullen mogelijk een tot enkele dagen langer duren.

Bestellingen worden enkel verzonden en kunnen niet worden afgehaald.

Indien u na aankoop een verkeerd geleverd product ontdekt, neem dan contact met ons op. Wij zullen dan overeenkomstig uw wensen het artikel omruilen of het betaalde geld retour zenden.

U kunt de producten niet terugsturen en uw geld terugkrijgen wanneer de verpakking is geopend.

U heeft het recht om binnen 7 dagen uw aankoop retour te sturen zonder opgave van redenen en u krijgt uw geld terug.

Ongefrankeerde zendingen worden niet geaccepteerd. Zorg ervoor dat de artikelen goed verpakt worden verzonden en dat u de zending verzekerd aan ons retourneert.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor vermiste zendingen die aan ons gericht zijn.

FreeChoice Formule

Volgende evenementen

FreeChoice TV

Contact Us

Contactinformatie

Waalstraat 5-d
1078BN  Amsterdam

020 760 4812

Volg ons op: