Het is weer herfst: ondersteun je weerstand!

Het is weer volop herfst aan het worden en verkoudheid en griep liggen op de loer. Het is essentieel om je weerstand te versterken! Lees hier hoe.

herfst kind en moeder

Inhoudsopgave:

Ons immuunsysteem

Een van de meest fundamentele fouten die artsen maken, is dat ze bij het behandelen van besmettelijke ziektes nauwelijks of niet in overweging nemen dat er natuurlijke mogelijkheden bestaan om ons afweersysteem te versterken. Vandaar dat het van belang is dat we er zelf wat aan doen om onze weerstand optimaal te ondersteunen.

Het immuunsysteem of afweersysteem is het verdedigingsmechanisme van ons lichaam tegen ziekten en giftige stoffen, wiens functie het is om zowel externe als interne bedreigingen te bestrijden.

Ons lichaam staat doorlopend in contact met micro-organismen (virussen, bacteriën, schimmels en parasieten) en lichaamsvreemde stoffen. Als deze niet worden tegengehouden of opgeruimd, kunnen ze ons ziek maken. Ook onze eigen lichaamscellen, wanneer die aangetast zijn en dreigen te ontaarden in kankercellen, kunnen een bedreiging vormen voor het lichaam en moeten opgeruimd worden door het afweersysteem.

Ons lichaam bestaat uit heel veel bacteriën en virussen die samenleven in het voordeel van beide (symbiose) en hebben een belangrijke functie en zullen dan ook door het afweersysteem met rust gelaten worden. Men schat in dat een lichaam van circa 70 kg zo’n 30 biljoen (30.000.000.000.000) cellen bevat, en:

 • 38.000.000.000.000 bacteriën

 • 380.000.000.000.000 virussen

Er is onderzoek nodig om de exacte rol van virussen te bepalen, maar gezien de aantallen is het wel duidelijk dat virussen een essentiële rol hebben voor het lichaam om goed te kunnen functioneren. We kunnen in ieder geval stellen dat we niet lang zouden overleven zonder bacteriën en virussen in ons lichaam.

Aan de ene kant doen we ons best om bacterie- en virusinfecties te voorkomen, maar aan de andere kant zit het lichaam zelf ook stampvol met bacteriën en virussen. Ons afweersysteem is een zeer ingenieus en fijn afgesteld systeem wat in staat is onderscheid te maken tussen wat nuttig is voor het lichaam en dat wat een bedreiging kan vormen. Het weet precies welke schadelijke of overvloedige bacteriën, virussen, cellen of lichaamsvreemde stoffen afgevoerd en opgeruimd moeten worden.

In de loop van het leven bouwen we ook immuniteit* op tegen allerlei ziekteverwekkers. Dit gebeurt op een natuurlijke manier, namelijk door de ziekte zelf te doorstaan.

Het afweersysteem moet deze belangrijke taken volbrengen zonder een te heftige ontsteking te veroorzaken en zonder auto-immuniteit* in te schakelen.

*immuniteit: komt van immunis (Latijn) wat vrijgesteld betekent, verwijzend naar bescherming tegen indringers van buiten.

*auto-immuniteit: ziekte waarbij het normale afweersysteem van de patiënt in de war is en zich gedeeltelijk tegen het eigen lichaam keert.

Afweersysteem mag niet uit balans raken

Het is belangrijk dat ons afweersysteem in een optimale conditie is en blijft. Als het niet goed functioneert, maakt dit het lichaam niet alleen vatbaar voor infecties maar ook voor de ontwikkeling van kanker. Daarnaast kunnen we problemen krijgen met het opruimen van lichaamsvreemde stoffen.

Een te heftige afweer reactie kan ook problemen veroorzaken. Zo kunnen auto-immuunziekten* zich ontwikkelen. Dit zijn ziekten die ontstaan doordat het afweersysteem van het lichaam de eigen cellen en lichaamseigen stoffen gaat aanvallen. Er sluipt een fout in het systeem waardoor het lichaam antistoffen gaat aanmaken tegen de eigen weefels. Auto-immuunziektes kunnen optreden in vrijwel elk orgaan maar ook in meerdere organen tegelijk. Er zijn inmiddels al zo’n 80 auto-immuunziektes bekend. De meest bekende daarvan zijn:

In 2016 werd geschat dat er in Nederland circa één miljoen mensen zijn met een auto-immuunziekte.

Verdedigingsmechanismen

Een heel groot aantal organen, cellen en moleculen werken nauw samen om ons afweersysteem in balans en het lichaam veilig te houden.

Er zijn een drietal verdedigingsmechanismen te onderscheiden:

🛡️ Eerste verdedigingsmechanisme

De effectiefste manier van afweer is te voorkomen dat micro-organismen of lichaamsvreemde stoffen het lichaam binnen kunnen dringen. Overal waar het lichaam in direct contact staat met de buitenwereld zijn barrières.

 • De huid vormt een belangrijke en ondoordringbare barrière waardoor micro-organismen niet kunnen binnendringen.

 • De longen hebben slijmvlies en trilharen om binnendringers mechanisch te verwijderen

 • De urinewegen worden continue gezuiverd door de urine die er voortdurend doorheen stroomt.

Verder bevatten diverse lichaamsvochten stoffen die indringers vernietigen of afremmen, zoals:

 • Zweet en talg

 • Traanvocht

 • Slijm en speeksel

 • Maagzuur

Tenslotte zijn er bacteriën op de huid, in de vagina en de dikke darmflora die het lichaam helpen ongewenste bacteriën en stoffen buiten te houden.

🛡️ Tweede verdedigingsmechanisme

Wanneer de micro-organismen of lichaamsvreemde stoffen toch het lichaam binnen weten te dringen, komt het tweede verdedigingsmechanisme in actie. Een leger van witte bloedcellen zullen de ongewenste bacteriën, virussen en lichaamsvreemde stoffen opruimen.

De witte bloedcellen kunnen schadelijke stoffen en ziekteverwekkers herkennen en onschadelijk maken. Dit gebeurt onder andere door middel van fagocytose*. Deze witte bloedcellen omsluiten bacteriën, virussen en andere deeltjes en maakt hen onschadelijk. Ook geïnfecteerde lichaamscellen worden door hen opgeruimd. Normaal gesproken zijn er tussen de 4 en 10 miljard witte bloedcellen per liter bloed.

🛡️ Derde verdedigingsmechanisme

In het derde verdedigingsmechanisme worden antilichamen gemaakt door witte bloedcellen van een bepaald soort, de zogeheten lymfocyten*. Deze lymfocyten maken antilichamen specifiek voor bepaalde bacteriën of virussen. Deze antilichamen schakelen deze bacteriën en virussen vervolgens uit.

Het bijzondere van dit derde verdedigingsmechanisme is dat het een geheugen heeft. De volgende keer dat het lichaam door dezelfde bacterie of virus geïnfecteerd wordt, wordt deze herkend waardoor dit derde verdedigingsmechanisme effectiever te werk zal gaan.

Er zijn veel organen betrokken bij de bovenstaande verdedigingsmechanismen, zoals:

 • huid, longen, urinewegen,

 • keelamandelen,

 • thymus (zwezerik),

 • beenmerg,

 • lymfeklieren, zoals in de oksels en de liezen,

 • milt,

 • Peyerse platen* in de dunne darm,

 • appendix (blinde darm).

 • Fagocytose: de eigenschap van bepaalde cellen om bacteriën en schadelijke stoffen te kunnen vernietigen. Van Grieks phagein = eten; kytos = holte

 • lymfocyt: wit bloedlichaampje dat in de lymfklieren wordt gevormd en dat antilichamen produceert

 • Peyerse platen: lymfeweefsel in de dunne darmen en een zeer belangrijk onderdeel van het immuunsysteem. Genoemd naar de Zwitserse anatoom Johan Conrad Peyer (17e eeuw).

Gezonde afweer is krachtig

Een krachtig afweersysteem kan haar functies optimaal uitvoeren en ons lichaam beschermen.

Het gezonde afweersysteem kan in principe elk micro-organisme, elke ontaarde cel en alle lichaamsvreemde stoffen afbreken en afvoeren.

Zo maken virussen en bacteriën geen schijn van kans om zich te verspreiden en schade te veroorzaken in ons lichaam. Als we een goed functionerend afweersysteem hebben is de blootstelling aan virussen en bacteriën juist de manier om de afweer in stand te houden en te versterken. Zo bouwen we in de loop van ons leven afweer op tegen allerlei mogelijke ziekteverwekkers. Het is een wetenschappelijk feit dat infectieziekten alleen een bedreiging vormen voor mensen met een aanzienlijk verzwakte weerstand. Alleen dan hebben virussen en bacteriën een kans om zich te verspreiden en schade te veroorzaken in ons lichaam.

Een gebrekkige levensstijl en tekorten aan essentiële voedingsstoffen zoals vitaminen, mineralen en spoorelementen kunnen zware klappen toebrengen aan ons immuunsysteem. Terugkerende verkoudheden en griep zouden voor iemand al een signaal moeten zijn dat de snaar al aardig gespannen staat. De vatbaarheid voor ziektes steekt de kop op. De witte bloedlichaampjes, belangrijk in onze afweer, zijn verzwakt en lijden honger.

Een goede levensstijl en het voorkomen van tekorten aan vitaminen, mineralen en spoorelementen zijn cruciaal voor een gezonde afweer.

Zorg voor een goede ondersteuning van je afweer

Het is overduidelijk dat een goed werkend afweersysteem een eerste vereiste is voor een optimale gezondheid. Het is daarom belangrijk om er alles aan te doen om je afweersysteem in een optimale conditie te houden. Sterker nog, een goed functionerend afweersysteem zal bij blootstelling aan mogelijke ziekteverwekkers alleen maar krachtiger worden. Om deze optimale situatie te bereiken of te behouden is een gezonde levensstijl van essentieel belang. Onderdeel van een gezonde levensstijl zijn alle vitaminen, mineralen en spoorelementen, in een juiste balans en in de juiste hoeveelheid.

Voor een goed werkend afweersysteem zijn in ieder geval de volgende vitaminen en mineralen van onbetwistbaar belang om normale werking van het immuunsysteem in stand te houden:

 • Vitamine C

 • Vitamine D3

 • Vitamine A

 • Foliumzuur

 • Vitamine B6

 • Vitamine B12

 • Zink

 • IJzer

 • Koper

 • Seleen

Al deze 10 voedingsstoffen spelen een essentiële rol bij de normale werking van ons afweersysteem.

Vitamine C en D3 zijn de uitblinkers

Het zijn vooral de vitaminen C en D3 die uitblinkers zijn voor een goed werkend afweersysteem. Het is een bekend wetenschappelijk feit dat de behoefte aan vitamine C bij een infectie sterk kan toenemen. In de herfst en de winter, wanneer er minder zon is, is met name extra Vitamine D3 belangrijk.

Het afweersysteem is een verdedigingsmechanismen waar veel organen en weefsels een rol in spelen.

Met een gezond afweersysteem ben je in het bezit van een krachtige verdediging tegen alle mogelijke bedreigingen. Zorg voor de juiste levensstijl en optimale ondersteuning dat garant staat voor een krachtige afweer.

Om je te helpen je afweer extra te ondersteunen hebben wij een speciale aanbieding voor de twee belangrijkste vitaminen: Triple C + vitamine D3 met Magnesium

Deel dit artikel: