Hoeveel voedingsstoffen zitten er in groenten en fruit?

De waarheid over groenten en fruit: wat zit er echt in onze voeding? Lees over de afname van vitaminen en mineralen in onze gewassen en begrijp hoe moderne landbouwpraktijken hieraan bijdragen.

groenten en fruit

Inhoudsopgave:

De sleutel tot een goede gezondheid

Vitaminen, mineralen en spoorelementen zijn voedingstoffen die voor een goede gezondheid absoluut noodzakelijk zijn.

Het is daarom belangrijk om te weten in welke mate onze voeding voldoende van deze voedingsstoffen bevat.

Het is voor ons niet vast te stellen of een maaltijd voldoende vitaminen, mineralen en spoorelementen bevat.

Wat zit er nog in onze voeding

Over hoeveel vitaminen en mineralen onze voeding bevat, is helaas niet veel bekend.

Wel is er in het verleden onderzoek gedaan door de Universiteit van Wageningen.

De resultaten van dit onderzoek zijn toen door De Consumentenbond gepubliceerd.

De cijfers waren zo verontrustend, dat de Telegraaf er in 2008 zelfs een artikel aan wijdde met de kop: Vitamine weg uit groenten”.

De conclusie was dat er forse dalingen waren in de hoeveelheden vitaminen en mineralen in vrijwel alle groenten en fruit. 

Het is opvallend dat er, ondanks de verontrustende cijfers, geen recenter onderzoek te vinden is. 

Bij de productie van voeding ligt tegenwoordig nu eenmaal meer de nadruk op de kwantiteit en minder op de kwaliteit.

Daardoor is het heden ten dage lastiger om aan voeding te komen die voldoende vitaminen en mineralen bevat.

Daling vitaminen in onze voeding

Hier volgen een aantal voorbeelden van de afname van vitaminen in onze groenten en fruit:

Daling mineralen in onze voeding

En hier volgen een aantal voorbeelden van de afname van mineralen in onze groenten en fruit:

Oorzaken achteruitgang

De ‘modernisering’ van onze landbouw ligt ten grondslag aan deze forse daling van de voedingstoffen in onze groenten en fruit.

De intensieve landbouw heeft er in de loop van de tijd toe geleid dat de bodem arm is geworden aan voedingsstoffen.

Met behulp van kunstmest wordt getracht de productie, ondanks de uitgeputte bodem, op peil te houden .

Maar door de beperkte samenstelling van kunstmest kan de bodem onvoldoende herstellen, waardoor gewassen niet alle noodzakelijke voedingstoffen ter beschikking hebben.

Hierdoor zijn de gewassen niet echt gezond, waardoor zij schimmels, insecten en ander (on)gedierte aantrekken.

Om die te bestrijden worden gewasbeschermings-middelen zoals pesticiden, insecticiden en fungiciden gebruikt.

Deze giftige stoffen komen met de groenten en fruit in ons lichaam terecht, maar ook in de bodem.

In de bodem doden deze giftige stoffen alle ondersteunende organismen die voor de ontwikkeling van de gewassen van nut zijn.

Hierdoor wordt de bodem alleen nog maar armer.

Verder worden groenten en fruit vroegtijdig geoogst zodat ze langer houdbaar zijn.

Maar juist in de laatste fase van hun rijping maken de gewassen vitaminen aan.

Dus door ze vroeg te oogsten, worden die vitaminen helaas niet meer aangemaakt.

Conclusie

Het is belangrijk ons te realiseren dat groenten en fruit minder vitaminen, mineralen en spoorelementen bevatten dan vroeger.

Groenten en fruit blijven wel belangrijk, maar voorzien minder in de behoefte aan voedingsstoffen dan voorheen.

“Een vitamine is een voedingsstof die, als je er niet voldoende van krijgt, ervoor kan zorgen dat je ziek wordt”

Albert Szent-Györgyi
Arts en Nobelprijswinnaar

Deel dit artikel:

Andere blogs

© 2024 FreeChoice. All rights reserved.
Betaalmethoden:
Volgen: