Raak niet verstrikt in medische symptoom behandeling

Ontdek waarom veel dokters zich concentreren op het onderdrukken van symptoom met medicijnen en hoe dit de oorzaken van gezondheidsproblemen vaak onbehandeld laat.

medische symptoom behandeling

Inhoudsopgave:

Veel mensen bezoeken dokter

Er gaan veel mensen naar de dokter.

In 2020 bezocht 75% van de bevolking een huisarts.*

Gemiddeld bezocht men de dokter 5 maal in dat jaar.* 

Een dokter wil zijn patiënten graag helpen

Helaas hebben dokters maar een beperkte gereedschapskist die vooral gericht is op het onderdrukken van de symptomen.

Dit gebeurt met name met medicatie.

Omdat artsen alleen opgeleid worden in het onderdrukken van de symptomen is de aanpak veelal weinig doeltreffend.

Het aantal zieken zien we daarom niet afnemen.

Sterker nog, de praktijk wijst uit dat het aantal alleen maar toeneemt.

* NIVEL, Zorg door de huisarts, Nivel zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2020 en trendcijfers 2016-2020. https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1004116.pdf

Medische symptoombestrijding

Een behandeling met medicijnen is een behandeling van symptomen.

Wanneer je de dokter om hulp vraagt voor hoofdpijn krijg je een pijnstiller.

Als je niet kunt slapen, dan schrijft de dokter een slaapmiddel voor.

Wanneer je nerveus bent krijg je een kalmeringsmiddel.

Je krijgt bloeddrukverlagende medicatie als je een hoge bloeddruk hebt.

De dokter gaat vrijwel nooit op zoek naar de oorzaak, waardoor de oorzaak niet wordt behandeld.

De symptoombehandeling domineert en daardoor verslechtert de situatie veelal met de tijd.

Ook door de bijwerkingen die nieuwe medicatie mogelijk noodzakelijk maken.

Tweederde neemt medicatie

Doordat artsen veel medicatie voorschrijven worden medicijnen door veel mensen gebruikt.

In 2019 gebruikte bijna tweederde van de bevolking één of meer medicijnen*.

Er zijn ruim 1,1 miljoen mensen van boven de 65 jaar die 5 of meer verschillende medicijnen gebruiken.

Bijna 20% van de 75-plussers, maar liefst zo’n 200.000 mensen, gebruikt zelf meer dan 9 verschillende medicijnen.

Langdurig gebruik van vijf of meer medicijnen wordt polyfarmacie genoemd. (Poly = veel; Farmacie = gerelateerd aan medicatie).

Veel problemen bij polyfarmacie

Een probleem wat vaak gezien wordt is dat ouderen te veel medicijnen innemen.

Medicijnen die soms niet of niet meer nodig zijn.

Dokters schrijven gemakkelijk medicatie voor.

Vaak hebben mensen ook meerdere dokters, huisarts plus eventueel specialisten, die onafhankelijk van elkaar medicatie voorschrijven.

Daarbij komt dat er veel minder aandacht is voor het stoppen van medicatie dan er is voor het opstarten.

Hierdoor blijven mensen vaak onnodig langdurig medicatie gebruiken.

Daarnaast is er weinig oog voor de ongunstige wisselwerking die tussen verschillende medicijnen kan bestaan.

Bijwerkingen van de verschillende medicijnen en de combinatie van die medicijnen zijn ook veelvoorkomende problemen.

Je weet als dokter dan ook vaak niet meer wat bij de patiënt door ziekte veroorzaakt werd en wat door de medicijnen.

Pak (ook) de oorzak aan

Natuurlijk is het belangrijk om altijd het advies van uw dokter op te volgen.

Maar het is wel belangrijk dat wanneer u een medische behandeling ondergaat en medicijnen krijgt, u parallel aan deze behandeling een plan maakt om de onderliggende oorzaak aan te pakken om zo uw gezondheid structureel te verbeteren.

Er wordt helaas, bewust of onbewust, veel verkeerde en verwarrende informatie verspreid over gezondheid en ziekte, voeding, vitaminen en mineralen, waardoor we verstrikt kunnen raken in de medische en farmaceutische wereld van chemische symptoombestrijding.

Als je twijfels hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze consultants, zij weten hoe ze je kunnen helpen.

 
Deel dit artikel:

Andere blogs

© 2024 FreeChoice. All rights reserved.
Betaalmethoden:
Volgen: