Voldoet de vaccinatiecampagne aan de code van Neurenberg?

Overeenkomsten en verschillen tussen de Code van Neurenberg en de huidige vaccinatiecampagne, en hoe deze principes van medisch onderzoek met mensen worden toegepast.

vaccinatiecampagne

Inhoudsopgave:

De Code van Neurenberg

De code van Neurenberg is een lijst met 10 punten waaraan medische experimenten moeten voldoen.

De Code kwam voort uit de Processen van Neurenberg, na afloop van de Tweede Wereldoorlog.

Na het blootleggen van de gruwelijke nazi-experimenten op mensen heeft de Raad van Oorlogsmisdaden deze Code opgesteld (1947) om te voorkomen dat wetenschappers ooit nog in de fout zouden gaan.

Deze code is wereldwijd geaccepteerd, ook door Nederland en België.

De code heeft de basis gevormd van de Nederlandse Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO).

De 10 punten van de code moeten ervoor zorgen dat experimenten altijd aan de hand van ethische regels worden uitgevoerd.

Deze 10 punten moeten dus in ieder medisch onderzoek terug te vinden zijn.

De Code & de Covid19-prik

On deze nieuwsbrief lopen we de tien punten van de Code van Neurenberg door.

We geven per punt de argumenten waarom ze voor de COVID19-vaccinatiecampagne zich niet aan deze code hebben gehouden.

Het is in duidelijk dat er bij de COVID19-vaccinaties sprake is van een experiment:

 1. De mRNA-technologie wordt voor het eerst toegepast voor vaccins en is dus helemaal nieuw. Volgens de definitie zijn deze injecties zelfs geen vaccins.
 2. De vaccins zijn in een recordtijd ontwikkeld en niet voldoende getest voordat de massavaccinaties startte. Normaal duurt de ontwikkeling van een vaccin 10 tot 15 jaar.
 3. De vier vaccins die gebruikt mogen worden hebben tot op heden slechts een ‘CONDITIONAL MARKETING AUTHORISATION‘*. Er is dus nog niet sprake van een goedgekeurd product zoals dat normaal gesproken wordt vereist voordat medicijnen verkocht mogen worden.
 4. Experimenteren met 2 injecties en inmiddels zelfs met 3 (boosters)
 5. Experimenteren met de combinatie van verschillende merken injecties.
 6. Experimenteren met het injecteren van kinderen is gestart.
 7. De bijwerkingen op lange termijn zijn op dit moment nog volledig onbekend.* CONDITIONAL MARKETING AUTHORISATION: voorwaardelijke goedkeuring voor het in de handel brengen.

Bron: https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-authorised#covid-19-vaccines-section

We kunnen dus concluderen dat de Code van Neurenberg volledig van toepassing is op de vaccinaties.

Dit wordt nog eens bevestigd door alle lopende klinische studies waarvan nog de resultaten nog niet bekend zijn.

De Code per punt

 

# 1

“De vrijwillige toestemming van de proefpersoon is absoluut noodzakelijk.

Dit betekent dat de betrokken persoon wettelijk bevoegd moet zijn om toestemming te geven; in staat moet zijn, zijn of haar vrije keuze te maken zonder tussenkomst van enig geweld, fraude, misleiding, of enige andere vorm van beperking of dwang; en moet voldoende kennis en begrip hebben van het betreffende onderwerp zodat hij of zij in staat is een onderbouwde keuze te maken.

Dit laatste vereist dat voordat de proefpersoon zijn of haar keuze kan maken, wat de aard, duur en doel van het experiment is; de methode en middelen waarmee het uitgevoerd wordt; alle te mogelijke te verwachten ongemakken en risico’s; en de gevolgen voor de gezondheid of de persoon zelf die mogelijk deel zal nemen aan het experiment.

De plicht en de verantwoordelijkheid voor het kunnen bepalen of een dergelijke toestemming al dan niet deugdelijk is, ligt bij de persoon die het experiment initieert, aanstuurt of eraan deelneemt.

Dit is een persoonlijke plicht en verantwoordelijkheid die niet ongestraft overgedragen kan worden aan een ander.”

Maar voor de vaccins geldt:

 • Het wordt onvoldoende duidelijk gemaakt dat het om een experimenteel vaccin betreft.
 • Mensen krijgen vooraf weinig kennis en begrip over werking van deze vaccins en vooral eenzijdige informatie. 
 • De aard, duur en het doel van het experiment worden niet vermeld.
 • Er is geen of onvoldoende informatie over de eventuele gezondheidsrisico’s (zie onder #2 de aantallen overlijdens en bijwerkingen).
 • Er is dwang door het verplicht gebruik van QR-codes.
 • Dwang door discriminatie ongevaccineerden.
 • Misleiding door censuring wetenschappers met een andere mening dan die van de overheid.
 • Zeer weinig informatie over de chemische stoffen in de vaccins en hun werking.
 • Vaccinatie als enige oplossing voorgesteld.
 • Er worden geen alternatieven voorgesteld zoals een gezonde leefstijl, gevarieerde gezonde voeding, vitaminen en voedingssupplementen of alternatieve medicatie.

# 2

Het experiment moet nuttige resultaten opleveren voor de maatschappij en mag geen onnodige schade toebrengen aan de proefpersonen.

Maar voor de vaccins geldt:

 • De symptomen die het virus kan opwekken waarvoor het vaccin bedoeld is, zijn vergelijkbaar met die van griep. De vraag is daarom of de resultaten als nuttig beschouwd kunnen worden.
 • Er is voor de meeste leeftijdsgroepen überhaupt geen ernstig gevaar voor een COVID19-infectie (zie kans op overleving van een COVID19-infectie voor de verschillende leeftijdsgroepen zoals gerapporteerd door de CDC in Amerika).

Er is enorme schade, waarover de deelnemers niet geïnformeerd worden:

 • 24,5 miljoen vaccins gezet
 • In totaal 169.804 meldingen met 440.266 bijwerkingen
 • Hiervan waren 4056 ernstig
 • 577 overlijdens
 • Hieronder staat een overzicht van de gegevens uit Amerika per 26 november van het Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS).

Bron: https://www.lareb.nl/coronameldingen#/content/content/edit/1453?mculture=nl-NL

Bron: https://openvaers.com/covid-data

# 3

Het experiment op proefpersonen moet gebaseerd zijn op de resultaten van uitgevoerde dierenproeven en op de natuurlijke geschiedenis van de kennis van de ziekte of het probleem.

Maar voor de vaccins geldt:

 • Er was geen tijd om dierproeven voor de toepassing op mensen uit te voeren.
 • Er is direct begonnen met toepassing van het experimentele vaccin op mensen.
 • Vaccinproducenten kregen toestemming om de dieproeven parallel te doen met de proeven op mensen.

# 4

Het experiment moet op een zodanige manier worden uitgevoerd dat alle onnodige fysieke en mentale leed worden vermeden.

Maar voor de vaccins geldt:

 • Zie # 2 voor aantallen (ernstige) bijwerkingen en overlijdens.

 

# 5

Als er voorafgaand van het experiment wordt verwacht dat het experiment kan lijden tot overlijden, een letsel of een handicapdan mag het experiment niet worden uitgevoerd.

Maar voor de vaccins geldt:

 • Gezien de (ernstige) bijwerkingen en overlijdens zou op basis van # 5 het vaccinatie-experiment niet uitgevoerd mogen worden.
 • Gezien de resultaten zouden volgens de Code van Neurenberg de vaccinaties per direct stopgezet moeten worden.

# 6

Het risico dat wordt genomen met het uitvoeren van het experiment mag niet groter zijn dan het probleem dat het experiment zou moeten oplossen

Maar voor de vaccins geldt:

 • We hebben hierboven al de zeer gunstige  overlevingskansen laten zien per leeftijdsgroep.
 • Hieruit blijkt dat de overlevingskansen voor de meeste leeftijdsgroepen vrijwel 100% is.
 • De ernst van de symptomen is vergelijkbaar met de symptomen van een stevige griep.
 • Elk jaar overlijden ook mensen aan een griepinfectie.
 • De risico’s van het experiment (zie bijwerkingen en overlijdens onder #2) zijn veel groter dan het probleem.

# 7

Er moeten voorbereidingen en voorzieningen worden aangeboden, om de proefpersonen te beschermen van potentiële letsels, handicaps, of overlijden.

Maar voor de vaccins geldt:

 • Ondanks de vele (ernstige) bijwerkingen en overlijdens wordt gewoon doorgegaan met de vaccinaties.
 • In plaats van te stoppen worden vaccinaties uitgebreid:
  Booster nu vereist voor QR-code
  Kinderen worden ingeënt

# 8

De experimenten mogen alleen uitgevoerd worden door wetenschappelijk gekwalificeerde personen.

Maar voor de vaccins geldt:

 • Veel experts worden uitgesloten en zelfs gecensureerd.
 • Door de massale vaccinatie worden veel medewerkers ingehuurd voor de uitvoering die niet wetenschappelijk gekwalificeerd zijn.

 

# 9

Tijdens het proces van het experiment, mag de proefpersoon zijn deelname aan het experiment beëindigen als hij of zij het onmogelijk lijkt om het experiment voort te zetten.

Maar voor de vaccins geldt:

 • Onder # 1 werd al vermeld dat mensen onder dwang staan om gevaccineerd te worden.
 • Veel mensen willen de booster niet nemen, maar dan zal hun QR-code vervallen.

# 10

In ieder stadium van het experiment moet de verantwoordelijke wetenschapper voorbereid zijn om het experiment te staken.

Maar voor de vaccins geldt:

 • Door de enorme politiek belangen die een rol spelen bij de massale experiment is er geen enkele indicatie dat het experiment stopgezet zal gaan worden.
 • De vraag rijst zelfs of er überhaupt partijen voorbereid zijn om het experiment te staken.
Deel dit artikel:

Andere blogs

© 2024 FreeChoice. All rights reserved.
Betaalmethoden:
Volgen: