Waarom je veel meer vitamines nodig hebt dan de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid

Op de verpakking van supplementen vind je voor elke vitamine en elk mineraal een Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid. Maar wat is die aanbeveling waard?

Inhoudsopgave:

Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheden

Volgens het Voedingscentrum krijg je, als je gezond bent, met de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden al voldoende vitaminen en mineralen binnen:

De Gezondheidsraad geeft per voedingsstof aanbevelingen voor de hoeveelheid die gezonde mensen nodig hebben. Deze voedingsnormen worden vaak aangeduid als de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH). Eten volgens de Schijf van Vijf zorgt ervoor dat je voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt.

Omdat je de ADH op iedere verpakking van supplementen terugvindt zou je bijna gaan denken dat je deze richtlijn zou moeten hanteren om te bepalen hoeveel je van bepaalde vitaminen en mineralen zou moeten nemen.

Als de ADH werkelijk slechts een aanbeveling was, dan zou er nog zoiets als keuzevrijheid bestaan. De ADH wordt echter steeds meer als de maximaal toelaatbare bovengrens gebombardeerd en als basis gebruikt voor het opstellen van wet- en regelgeving.

Veel mensen laten zich hierdoor op het verkeerde been zetten en krijgen niet de hoeveelheden binnen die ze echt nodig hebben. Dit is betreurenswaardig want juist vitaminen en mineralen zijn belangrijk voor een gezonde levensstijl.

Het is daarom belangrijk om alles te weten over deze aanbevolen dagelijkse hoeveelheden.

Waar komt de ADH vandaan?

De farmaceutische industrie heeft veel invloed gehad op de regelgeving over de hoeveelheid vitaminen, mineralen en sporenelementen die wij zouden mogen innemen. Het is dan ook in hun belang om deze hoeveelheden te minimaliseren.

Deze industrie is zich terdege bewust dat voldoende vitaminen, mineralen en spoorelementen en gezondheid hand in hand gaan. Ze weten heel goed welke wonderbaarlijke resultaten ermee behaald kunnen worden. Sinds de ontdekking van vitaminen in eerste helft van vorige eeuw zijn zij bekend met de essentiële rol die deze voedingsstoffen spelen in de celstofwisseling en de rol die tekorten hebben bij het ontstaan van ziekte.

De enige kans die de farmaceutische industrie destijds had om de medicijnverkoop te beschermen, was door de voordelen van vitaminen en mineralen te beteugelen. Het doel was en is de bescherming van de levensvatbaarheid van hun industrie die alleen steunt op de patenteerbaarheid van medicijnen die niets anders doen dan symptomen onderdrukken.

De farmaceutische lobby gebruikt(e) hun invloed op overheden en de Wereldgezondheidsorganisatie om wettelijke beperkingen op te leggen met als doel de maximale hoeveelheid aan vitaminen en mineralen zo laag mogelijk te krijgen wetende dat deze dan gewoonweg niet meer effectief zijn.

Sinds de jaren ‘60 staat de Wereldgezondheidsorganisatie in grote mate onder invloed van deze wereldwijde farmaceutische lobby. In 1963 werd de zogeheten ‘Codex Alimentarius’* commissie in het leven geroepen met de opdracht om lage bovengrenzen voor het gebruik van vitaminen en mineralen te bewerkstelligen. De door hen vastgelegde bovengrenzen zijn de basis geworden voor de ADH en veel van wat nu wet- en regelgeving is over maximaal toegestane hoeveelheden. Ofschoon formeel gezien de Codex geen wettelijke status heeft, worden de richtlijnen en adviezen van de Codex Alimentarius echter wel gebruikt bij het opstellen van nieuwe wetten.

De commissie van deze Codex Alimentarius wil de Europese Commissie zover krijgen dat de aanbevelingen uit de Codex Alimentarius als wetgeving geaccepteerd worden. Volgend jaar wordt er een Europese wetgeving verwacht die de maximaal toegestane hoeveelheden zal vastleggen voor alle Europeanen. Dit zal resulteren in een enorme beperking op het gebruik van vitaminen en mineralen.

Daarnaast gebruikt de farmaceutische lobby wereldwijde marketingcampagnes om eenzijdige en onjuiste ideeën te verspreiden. Met slimme campagnes proberen ze ons te laten geloven dat we voorzichtig moeten zijn met vitaminen en mineralen en dat hoge doses zelfs gevaarlijk kunnen zijn. Deze ideeën zijn over de vele jaren ingeworteld in de samenleving en worden inmiddels min of meer als waarheid geaccepteerd. Het zijn wijd en zijd verspreide, onjuiste redeneringen, die na voldoende herhaling van de boodschap helaas als waarheid geaccepteerd worden. Als mensen deze onjuiste gegevens voor zoete koek slikken, zullen ze uit eigen beweging onvoldoende vitaminen en mineralen nemen, omdat ze ‘weten’ dat te veel vitaminen onnodig of zelfs gevaarlijk kan zijn. Op basis van deze onjuiste informatie maken ze beslissingen die in hun nadeel werkt, maar die wel in het voordeel van de farmaceutisch industrie werkt.

Codex: van het Latijnse codex of caudex, wat boomstam betekent; houten plankje met was bedekt waarop geschreven werd. Alimentarius: Middeleeuws Latijns, betrekking hebben op voeding, afgeleid van het Latijnse alimentem, wat “voeding, voedsel” betekent. Van het Latijns “alere” zorgen voor, steun, onderhoud betekent.

Wat zijn de prioriteiten?

Het is verbazingwekkend dat onze overheden zich zo druk bezighouden met het opleggen van beperkingen voor levensbelangrijke vitaminen en mineralen.

Het is vooral verbazingwekkend als je naar het beleid (of het gebrek daarvan) van de overheid kijkt op gebieden waar ze juist een enorme positieve impact zouden kunnen hebben op onze gezondheid.

Want als onze gezondheid echt het doel was zou je andere prioriteiten verwachten. Dan zou er gewerkt worden aan wetgeving over:

 • een verbod op (soft-)drugsgebruik,
 • minder suikerverwerking in onze levensmiddelen,
 • beperkte verkoop van industrieel verwerkte levensmiddelen die geen enkele voedingswaarde meer bezitten [ultra processed foods],
 • maximale dagelijkse toegestane hoeveelheid alcoholconsumptie,
 • uitbanning van pepdrankjes voor kinderen,
 • beperking van medicijngebruik die inmiddels de derde doodsoorzaak is geworden,
 • uitbannen van giftige pesticiden en andere schadelijke chemische stoffen zoals PFAS,
 • gezonde, voedzame voeding voor ziekenhuizen, scholen, universiteiten en het bedrijfsleven,
 • onderwijs op jonge leeftijd over wat een gezonde levensstijl allemaal inhoudt.

Dit zelf alleen al toont aan dat gevestigde belangen een dominante rol spelen in de politiek.

Slechts net voldoende

De dosissen die door het ADH-systeem aanbevolen worden, hebben niets te maken met veiligheid. De waarde is bepaald om ervoor te zorgen dat het net voldoende is om het lichaam niet in te laten storten. Er is absoluut geen wetenschappelijke basis voor de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid.

Het zijn hoeveelheden die nog maar net deficiëntie-ziekten kunnen voorkomen, zoals:

 • scheurbuik (vitamine C tekort),
 • beriberi (vitamine B1 tekort),
 • Engelse ziekte (vitamine D3 tekort),
 • pernicieuze anemie (vitamine B12 tekort),
 • pellagra (vitamine B3 tekort).

Deze hoeveelheden zijn beduidend lager dan de hoeveelheden die nodig zijn om de stofwisseling van het lichaam en alle lichaamsprocessen soepel en goed te laten werken.

Om gezond te blijven en te zijn heeft ons lichaam een veelvoud nodig van de dosissen van de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheden. Dit geldt voor alle vitaminen en mineralen.

Helaas zijn inmiddels de ADH-waarden algemeen aanvaard. De farmaceutische industrie heeft het dus voor elkaar gekregen dat wij nu massaal rekening moeten houden met deze nietszeggende Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheden.

Zij hebben hun doel bereikt, want inmiddels heeft 59% van de Nederlandse bevolking één of meer chronische aandoeningen, die veelal levenslang behandeld moeten worden met medicijnen.

Deze ADH waarden zijn echter beduidend lager dan de hoeveelheden die nodig zijn voor een optimale gezondheid en maximale lichaamsprestaties.

‘Te hoge dosering’

Deze waarden leiden ertoe dat producten die grotere hoeveelheden vitaminen en mineralen bevatten dan aangegeven in de ADH gezien worden als ‘een te hoge dosering‘. Het is de farmaceutische lobby dus gelukt om alle producten die wel voldoende hoeveelheden vitaminen bevatten weg te zetten als producten met een ‘te hoge dosis’. Ook artsen worden opgeleid om op deze manier te denken en adviseren hun patiënten dan ook dienovereenkomstig. 

Voorbeeld: Vitamine C

We nemen Vitamine C als voorbeeld. De Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid voor Vitamine C is 75 mg. Maar 75 mg Vitamine C is slechts net voldoende om te voorkomen dat je scheurbuik ontwikkelt.

Zet dit tegenover ons advies van 40 mg per kilogram lichaamsgewicht, oftewel:

 • bij een lichaamsgewicht van 50 kg: 1.500 mg per dag,
 • bij een lichaamsgewicht van 70 kg: 2.100 mg per dag,
 • bij een lichaamsgewicht van 90 kg: 3.600 mg per dag.

De mens maakt geen vitamine C aan. Deze handicap deelt de mens met mensapen, cavia’s, vleerhonden, beenvissen en bepaalde zangvogels.

Planten en de meeste gewervelde dieren zijn daarentegen wel in staat om hun eigen vitamine C aan te maken.

Geiten, bijvoorbeeld, maken, omgerekend naar een menselijk lichaam van 70 kilo, maar liefst zo’n 13 tot 14 gram (13.000 tot 14.000 milligram) vitamine C per dag aan. Dat is dus 14.000/75 = ruim 185 maal meer dan wat voor de mens aanbevolen wordt in de ADH.

De cavia is een van de dieren die, net zoals de mens, geen vitamine C aanmaakt. De dierenarts adviseert mensen die een cavia als huisdier hebben, om de cavia 40 tot 80 mg vitamine C per dag te geven. Omdat een cavia ongeveer een kilo weegt komt dat neer op 40 tot 80 mg per kilogram lichaamsgewicht.

Vergelijk dit met de 75 mg die een mens volgens de ADH dagelijks nodig zou hebben. Bij een gemiddeld gewicht van 70 kg, zou dat dus neerkomen op circa 1 mg per kilogram lichaamsgewicht.

40 tot 80 mg per kilogram versus 1 mg per kilogram: het is duidelijk dat er hier iets niet klopt!

De mens heeft dagelijks een veel grotere hoeveelheid vitamine C nodig. Net zoals de cavia hebben wij ook minimaal 40 mg vitamine C per kilogram lichaamsgewicht nodig.

In plaats van 75 milligram per dag heeft een gemiddelde persoon van 70 kilogram minimaal 2.800 mg per dag nodig. Minimaal!

Wat geldt voor de ADH van vitamine C geldt voor de ADH van alle andere vitaminen.

Het is zelfs zo dat wanneer je vitaminen en mineralen in de juiste balans neemt, je eigenlijk net zo veel kan nemen als je maar wilt. Hoe meer des te beter voor het lichaam. Je kunt in ieder geval zonder meer genoeg nemen om je lichaam optimaal te ondersteunen.

De Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheden zijn niet tot stand gekomen door proefondervindelijk onderzoek en daarom ook niet wetenschappelijk onderbouwd, maar hebben het doel om ons om de tuin te leiden.

De ADH waarden zijn gewoonweg veel te laag. Nu je weet hoe de ADH is ontstaan hoop ik dat het duidelijk is dat je deze ADH links kunt laten liggen wanneer je de juiste samenstelling van vitaminen en mineralen uitkiest.

Wanneer je vitamine en mineralen in de juiste balans neemt, dan kan je zonder enig probleem de hoeveelheid stapsgewijs opvoeren. Neem gewoon meer zolang dat verbetering geeft.

Bij de juiste hoeveelheid voor jouw lichaam merk je binnen een paar dagen of maximaal een paar weken duidelijk meer energie.

Voor meer informatie hierover kun je altijd contact opnemen met onze FreeChoice consultants.

Deel dit artikel:

Andere blogs

© 2024 FreeChoice. All rights reserved.
Betaalmethoden:
Volgen: