Waarom vitaminen worden aangevallen, je gelooft het niet

Regelmatig zijn er kritische aanvallen op vitaminen en mineralen. Wat is de reden hiervoor en waarom moeten we daar waakzaam voor zijn?

Inhoudsopgave:

Vitaminen onder vuur

Wanneer er aanvallen zijn op supplementen, vitaminen en mineralen, dan wijst dat meestal op een nieuwe wet- en regelgeving waar het publiek op voorbereid moet worden. Wetende dat in 2024 de nieuwe Europese regelgeving verwacht wordt over de maximaal toelaatbare hoeveelheden vitaminen en mineralen die voor alle Europeanen gaan gelden, lijkt hier weer een duidelijk verband te zijn.

Op 12 september besteedde presentator Arjen Lubach in zijn avondshow aandacht aan supplementen. Hij kwam tot de conclusie dat supplementen niet nodig zijn, doseringen vaak gevaarlijk hoog zijn en dat vitaminen zelfs schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Hij haalt er door hem tot autoriteit verheven artsen bij en claimt zelfs dat de medische wetenschap supplementen volledig overbodig vindt. Bedrijven die supplementen verkopen zouden de consumenten massaal misleiden en zouden alleen maar op winst uit zijn.

Het gevaar van dit soort slim in elkaar gezette programma’s is dat mensen gaan geloven dat Arjen Lubach nog gelijk heeft ook. Het doel van een dergelijke berichtgeving is vaak om mensen voor te bereiden op een nieuwe wetgeving, die grotendeels in gaat tegen ons belang en onze mogelijkheden om gezond te worden en te blijven.

Het beeld wordt gevormd dat in Nederland bijna niemand een vitaminetekort zou hebben, wat het Voedingscentrum ook blijft verkondigen. Als dit werkelijk zo zou zijn, dan zouden er ook geen aanwijzingen zijn voor grootschalige tekorten, toch? In de praktijk zijn er echter talloze aanwijzingen die duiden op grootschalige tekorten:

 • de inhoud aan vitaminen en mineralen van onze groenten en fruit is over de afgelopen decennia sterk teruggelopen;
 • meeste Nederlanders hebben een gebrekkig voedingspatroon;
 • er wordt sowieso te weinig groente en fruit gegeten;
 • de meeste voeding is zodanig geraffineerd door de industriële verwerking, dat er geen vitaminen en mineralen meer in zitten;
 • er zijn genoeg Nederlandse en internationaal wetenschappelijke onderzoeken die tekorten bevestigen;
 • 10,3 miljoen mensen (bijna 60%) in Nederland hebben een of meer chronische aandoeningen;
 • de helft van de Nederlanders heeft last van overgewicht.
De claim dat supplementen niet nodig zijn omdat er in Nederland geen tekorten zouden zijn, is kortzichtig, onjuist en gevaarlijk. Ze spelen een essentiële rol bij alle lichaamsprocessen. Daarnaast hebben vitaminen en mineralen een enorme waarde als extra ondersteuning van het lichaam en ter voorkoming van ziekten. Er bestaat veel betrouwbare wetenschappelijke informatie die de effectiviteit van supplementen onweerlegbaar aantoont.

Lubach en de farmaceutische industrie

Waarom zou Arjen Lubach er dan voor kiezen om de levensbelangrijke vitaminen en mineralen aan te vallen?

We kunnen veel afleiden uit de onderwerpen die hij wel behandeld en vooral ook uit de onderwerpen die hij blijkbaar als de pest vermijdt. 

Lubach heeft al in eerdere programma’s kleur bekend. Hij heeft een aflevering gewijd aan het belachelijk maken van de alternatieve geneeswijzen. Ook heeft hij programma’s gemaakt waar mensen aangepakt worden die kritische vragen stellen over de inmiddels bewezen schadelijkheid van (COVID19-)vaccinaties.

Daarentegen is hij nooit kritisch over de farmaceutische en medische industrie en het gebruik van medicijnen. Er is desondanks heel veel over de farmaceutische wereld te zeggen waar de kijkers van Arjen Lubach zeker in geïnteresseerd zouden zijn:

 • medicijnen richten zich op symptomen en niet op de onderliggende oorzaak waardoor ze niets genezen;
 • de vele bijwerkingen die medicijngebruik met zich meebrengen;
 • de matige werkzaamheid van de meeste medicijnen;
 • de vele vaak oudere mensen die een groot aantal verschillende medicijnen voorgeschreven krijgen;
 • medicijnen zijn inmiddels de derde doodsoorzaak, na hart- en bloedvaatziekten en kanker;
 • mensen moeten meestal voor de rest van het leven de medicijnen nemen;
 • de dubieuze marketing van medicijnen naar artsen en de consument;
 • de invloed van de farmaceutische industrie op de medische opleiding;
 • de lobbyactiviteiten waarmee deze industrie de politieke agenda en wetgeving beïnvloeden;
 • de hoge prijzen voor gepatenteerde onnatuurlijke stoffen;
 • de misdaden waar farmaceutische bedrijven voor veroordeeld zijn;
 • de klinische onderzoeken op basis waarvan medicijnen toegelaten worden veelal door de farmaceutische industrie zelf
 • gefinancierd zijn, en
 • de bijwerkingen die mensen ondervinden van de vaccins.
Allemaal goede onderwerpen om eens tot op de bodem uit te zoeken. Geen van deze onderwerpen heeft Lubach ooit aangestipt of besproken. Genoeg reden om hem en zijn onderzoeksredactie zelf eens onder de loep te nemen en te zien of zij mogelijke (financiële) banden hebben met de farmaceutische industrie.

Wie profiteert er het meeste van door vitaminen aan te vallen?

De enige winnaar van dit soort programma’s is de farmaceutische industrie. De kijker is hier niet mee gediend en wordt volledig op het verkeerde been gezet.

Het geeft de indruk dat alleen medicijnen iets kunnen betekenen voor onze gezondheid. De bevolking is ziek ondanks (of dankzij?) de buitensporige hoeveelheden medicijnen die voorgeschreven worden.

Het wordt tijd dat de overheid en de publieke omroep mensen waardevolle informatie gaan geven, zodat iedereen de kennis kan krijgen om de gezondheid zelf te kunnen verbeteren. Deze informatie moet wetenschappelijk goed onderbouwd zijn en vrij van enige commerciële en industriële invloed.

Wet- & Regelgeving

Zoals gezegd gaan programma’s zoals deze van Arjen Lubach en berichten in diverse kranten en weekbladen meestal hand in hand met een aankomende wetgeving. Het is dan ook niet toevallig dat het komende jaar nieuwe Europese wetgeving wordt verwacht die de vitaminen en mineralen verder aan banden gaat leggen. Met deze nieuwe Europese wet beoogt men om voor alle Europeanen de maximaal toelaatbare hoeveelheden vitaminen vast te leggen.

We moeten dus waakzaam blijven op wet- en regelgeving die in gaat tegen onze mogelijkheden om onze gezondheid te bewaken en te ondersteunen. Dit is ook de reden dat wij samenwerken met de Alliance for Natural Health die actief is in Europa om onze vrijheden op het gebied van het ondersteunen van onze gezondheid met natuurlijke middelen te verdedigen en te behouden.

Het is van belang dat we onze vrije keuze kunnen behouden wat betreft vitaminen en mineralen. Daarom moeten we alert zijn op de negatieve beeldvorming door de media. Het is niet de eerste keer dat de farmaceutische industrie de media gebruikt om hun boodschap onder de mensen te brengen. 

Bekijk hier het interview van Dr. Robert Verkerk van de Alliance for Natural Health met Flavio Pasquino van blckbox.tv met de titel: ‘Stortvloed aan regels beperkt voeding en zorg op maat’:

https://www.blckbx.tv/gezondheid/stortvloed-aan-regels-beperkt-voeding-en-zorg-op-maat-robert-verkerk

Deel dit artikel:

Andere blogs

© 2024 FreeChoice. All rights reserved.
Betaalmethoden:
Volgen: