Waarom wordt gezondheidszorg gedefinieerd als zorg voor ziekte?

De huidige gezondheidszorg vooral gericht is op het behandelen van ziektes, terwijl een focus op echte gezondheid een transformatie kan betekenen voor onze samenleving.

gezondheidszorg

Inhoudsopgave:

Wat is gezondheidszorg?

Gezondheid = het gezond zijn, lichamelijk welzijn*.

Zorg = het streven en de pogingen die men aanwendt, de moeite die men doet om iets in stand of in goede conditie te houden, of zo goed mogelijk te doen zijn of te maken*.

Dus gezondheidszorg zou moeten betekenen:

Het streven en de moeite die men doet om gezond te zijn en om de gezondheid in een goede conditie te houden.

De gezondheidszorg zou zich per definitie bezig moeten houden met gezondheid.

Maar het eigenaardige is dat gezondheidszorg nu iets heel anders betekent. 

* Bron: De Dikke Van Dale

Gezondheidszorg bestaat niet

Gezondheidszorg: geneeskundige verzorging en verpleging*.

Geneeskundewetenschap die zich bezighoudt met de aard en de oorzaken van de ziekten en met de middelen om ziekten te genezen (= medicijnen)*.

Door deze verandering van definities is het begrijpelijk dat de gezondheidszorg zich vandaag de dag alleen maar bezig houdt met ziekte.

Maar als je het zo bekijkt bestaat er geen echte gezondheidszorg.

Gezondheidszorg zou zich bezig moeten houden met gezondheid en als doel moeten hebben dat mensen niet ziek worden.

Bron: De Dikke Van Dale

Leefstijl & tekorten

Door deze verdraaing van de definitie van het woord ‘gezondheidszorg’ zien we niet meer dat er geen gezondheidszorg meer is.

Er bestaat geen gezondheidszorg, zoals dit woord gedefinieerd zou moeten zijn.

Wat we vandaag zien is per definitie ziekte-zorg.

En deze ziekte-zorg houdt zich alleen maar bezig met ziektes.

Omdat ziekte de norm is, gaat vrijwel al het onderzoeksgeld en alle aandacht naar het fenomeen ziekte.

Medische studenten krijgen vrijwel alleen maar onderwijs over ziektes, en nauwelijks over echte gezondheid.

Medisch studenten krijgen hun diploma zonder te kunnen omschrijven wat een gezond mens is.

Intussen gaat er maar een minimum aan onderzoeksgeld en aandacht naar hoe we gezond moeten blijven.

Als we alle aandacht en al het onderzoeksgeld zouden investeren in het onderwerp gezondheid, dan zou de huidige ziekte-zorg grotendeels overbodig worden.

We zijn het normaal gaan vinden 57% van de mensen een chronische aandoening heeft.  

Als we ons zouden richten op gezondheid, dan zou dit snel als onaanvaardbaar gezien worden.

Gezond versus ziekte

Doordat er weinig aandacht voor gezondheid is, is ook de definitie van ‘gezond’ onduidelijk.

Het is niet makkelijk om een scheidslijn tussen ‘gezond’ en ‘ziek’ te trekken.

Wat is gezond?

Hoe definieer je een optimale lichamelijke conditie?

Een uitgedroogd lichaam of een lichaam met tekorten aan voedingsstoffen is in een suboptimale conditie.

Zolang dit niet zichtbaar en onderkend wordt, valt dit nog onder de definitie van gezond.

Pas als deze suboptimale conditie zichtbaar en duidelijk wordt, spreken we van een ziekte.

Maar hoe ‘gezond’ te definiëren?

Het woordenboek* heeft verschillende betekenissen voor het woord ‘gezond’.

De meeste betekenissen leggen vooral uit wat het niet is:

  • Zonder lichamelijk letsel, ongedeerd
  • door geen lichaamgebrek belemmerd
  • niet gekweld door ziekte, verkerende in een toestand van fysiek, psychisch en sociaal welbevinden.

Maar wat is het dan wel?

De definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uit 1948 luidt:

‘Gezond is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken.’

Dit komt al in de buurt bij wat de definitie zou moeten zijn.

Nog vollediger zou zijn:

Gezond = toestand van volledig lichamelijk welzijn, waarbij het lichaam voldoende gehydrateerd is en alle voedingstoffen in voldoende mate heeft zodat alle biochemische processen van onze stofwisseling goed verlopen.

Als alle bestaande kennis en middelen ingezet zouden worden om bij zoveel mogelijk mensen deze toestand te bereiken, dan zou onze gezondheidszorg daadwerkelijk tot gezondheid leiden.

Weet je niet waar je moet beginnen? Neem contact op met een van onze consultants, zij zijn er om je te helpen!

Bron: De Dikke Van Dale

Deel dit artikel:

Andere blogs

© 2024 FreeChoice. All rights reserved.
Betaalmethoden:
Volgen: