Laten we terugkeren tot een doeltreffende Geneeskunde

Hoe voedingstekorten ooit dodelijke ziekten veroorzaakten en hoe de geneeskunde zich ontwikkelde. Ontdek waarom voeding en vitaminen nog steeds van vitaal belang zijn voor onze gezondheid.

doeltreffende Geneeskunde

Inhoudsopgave:

Geneeskunde was effectief

In de afgelopen honderd jaar is er veel veranderd in de geneeskunde

Onderzoek was aanvankelijk buitengewoon effectief toen men nog op zoek was naar de onderliggende oorzaak van ziektes.

Op deze manier werd voor diverse, ernstige ziektes vastgesteld dat ze veroorzaakt werden door tekorten.

Voorbeelden zijn:

  • Engelse ziekte* – tekort aan vitamine D
  • Nachtblindheid* – tekort aan vitamine A
  • Scheurbuik* – tekort aan vitamine C
  • Pernicieuze anemie* – ergste vorm van tekort aan vitamine B12
  • Pellagra* – tekort aan vitamine B3
  • Beriberi* – tekort aan vitamine B1

Sinds deze ontdekkingen kunnen deze ziekten voorkomen en behandeld worden op een natuurlijke manier zonder enige bijwerking.

Voor deze ontdekkingen werden deze aandoeningen als ernstig beschouwd.

Sommige konden zelfs fataal zijn.

Maar de inzet van voedingstoffen, zoals vitaminen, bleek een spectaculaire geneeswijze te zijn. 

Simpelweg door aanpassingen in het dieet en door het toepassen van supplementen, konden deze ziekten voorkomen of behandeld worden.

Je zou denken dat deze enorme doorbraken ervoor zouden zorgen dat medisch onderzoek zich vooral zou gaan richten op de rol die voeding en voedingstoffen hebben bij het voorkomen en behandelen van ziekten. 

Maar de geneeskunde sloeg helaas een andere weg in.

De natuur is perfect

God heeft ons lichaam in perfectie geschapen.

De natuur en het menselijk lichaam hebben zich over vele miljoenen jaren ontwikkeld tot een fascinerend, ingenieus en perfect werkend geheel

Het begrijpen en versterken van de natuurlijke processen zijn daarom de enige werkzame weg naar volledige gezondheid.

Biologen, biochemici, voedingsdeskundigen en andere onderzoekers hebben al enorm veel kennis vergaard.   

Deze kennis stelt ons in staat om onze gezondheid voor altijd te waarborgen.

Door deze kennis te vertalen in een juiste leefstijl met de ideale voeding die alle essentiële voedingstoffen zoals vitaminen, mineralen en spoorelementen bevat, kunnen we zelf zorgen voor onze gezondheid.

De natuur is perfect

God heeft ons lichaam in perfectie geschapen.

De natuur en het menselijk lichaam hebben zich over vele miljoenen jaren ontwikkeld tot een fascinerend, ingenieus en perfect werkend geheel

Het begrijpen en versterken van de natuurlijke processen zijn daarom de enige werkzame weg naar volledige gezondheid.

Biologen, biochemici, voedingsdeskundigen en andere onderzoekers hebben al enorm veel kennis vergaard.   

Deze kennis stelt ons in staat om onze gezondheid voor altijd te waarborgen.

Door deze kennis te vertalen in een juiste leefstijl met de ideale voeding die alle essentiële voedingstoffen zoals vitaminen, mineralen en spoorelementen bevat, kunnen we zelf zorgen voor onze gezondheid.

Artsen om de tuin geleid

Met hun invloed en rijkdom wisten zij ook de artsenopleiding te manipuleren, zodat hun medicijnen de leidraad gingen vormen voor de behandeling van patiënten. 

Stap voor stap werd een medische cultuur gecreëerd die steeds meer geld oplevert maar steeds minder gezondheid produceert.

Voeding en het belang van vitaminen en mineralen werd vrijwel volledig uit het curriculum van de studie medicijnen en de praktijk van de arts geschrapt. 

Artsen krijgen een zeer eenzijdige opleiding die hen het onmogelijk maakt om ons bij te staan om onze gezondheid te herwinnen.

Zij zijn opgeleid om op een andere manier te denken. 

Zij wordt geleerd welk medicijn voorgeschreven moet worden wanneer u ziek bent

Bij regulier opgeleide artsen komt de vraag ‘welk tekort zou verantwoordelijk kunnen zijn voor deze aandoening?’ niet op.*Beriberi = een symptoom van een tekort aan vitamine B1. Het heeft twee verschijningsvormen: natte beriberi, waarbij het hart is aangetast, en droge beriberi, waarbij het zenuwstelsel is aangetast. Kenmerken van natte beriberi zijn: zweten, oedeem, versnelde hartslag en een vergroot hart door decompensatie. Kenmerken van droge beriberi zijn: pijn, doods gevoel, abnormale gewaarwording in handen en benen, spierverlamming van de lagere extremiteiten, hersenbeschadiging en uiteindelijk overlijden.

Ondersteun juist de perfectie

Het goede nieuws is dat steeds meer mensen en zelfs artsen de huidige situatie inzien.

Meer en meer mensen nemen zelf de verantwoordelijkheid voor hun eigen lichaam en gezondheid in de hand.

Ze gaan op zoek naar kennis over hoe het lichaam werkt en over hoe je daadwerkelijk je gezondheid kan versterken.

We moeten terug naar de ondersteuning van de natuur en het versterken van de natuurlijke processen in ons lichaam.

We zullen ontdekken dat vele, zo niet alle ziekten te maken hebben met tekorten en een ongezonde leefstijl.

Ons lichaam is een perfect en zeer vernuftig apparaat en als we de gebruiksaanwijzing kennen en toepassen dan kunnen we er heel lang veel plezier van hebben.

*Engelse Ziekte = Rachitis – een verzwakking van de botten als gevolg van een tekort aan vitamine D. Calcium dat noodzakelijk is voor sterke botten kan niet geabsorbeerd worden zonder voldoende van deze vitamine. De botten worden week en de benen kunnen onder het gewicht van het lichaam doorbuigen.

*Nachtblindheid = niet goed kunnen zien in het donker, veroorzaakt door een tekort aan vitamine A. In het duister of halfdonker ziet iemand die nachtblind is helemaal niets. Het is een zeer vervelende aandoening die eenvoudig kan worden verholpen door voldoende vitaminen te nemen.

*Scheurbuik = een uiterst ernstig tekort aan vitamine C. Overal in het lichaam vinden bloedingen plaats: het tandvlees, de gewrichten, botvliezen en allerlei andere weefsels zwellen op. De handen en voeten doen pijn en tanden vallen uit. Als iemand geen vitamine C toegediend krijgt, zal hij overlijden. Vroeger stond deze aandoening bekend als ‘de zeemansziekte’, omdat veel zeelieden aan scheurbuik leden op hun lange tochten overzee, waarbij er geen vers fruit en groenten voor handen waren. Een minder duidelijke vorm van scheurbuik komt zeer veelvuldig voor. Hoewel er waarschijnlijk miljoenen mensen aan een vitamine C-tekort lijden, wordt de diagnose maar zelden gesteld.

*Pernicieuze Anemie = wordt veroorzaakt door een tekort aan vitamine B12, waardoor een abnormale groei van rode bloedlichaampjes plaatsvindt. Ze groeien sneller, veranderen van vorm en worden veel sneller vernietigd.

*Pellagra = een symptoom van een tekort aan niacine (vitamine B3). Het woord komt van het Italiaans, waar het ‘harde huid’ betekent, een verwijzing naar de harde en dunne huid, die vaak gezien wordt. De ziekte vindt plaats in het gehele lichaam en heeft vier kenmerkende symptomen: diarree, ontsteking van de huid, krankzinnigheid en overlijden.

Deel dit artikel:

Andere blogs

© 2024 FreeChoice. All rights reserved.
Betaalmethoden:
Volgen: