We blijven vechten voor een vrije keuze in Europe

FreeChoice steunt en neemt actief deel aan acties die de keuzevrijheid over onze gezondheid, levensstijl en vitaminen en mineralen moeten garanderen.

Inhoudsopgave:

FreeChoice & de Alliance for Natural Health

FreeChoice steunt en neemt actief deel aan acties die de keuzevrijheid over onze gezondheid, levensstijl en vitaminen en mineralen moeten garanderen.

Ons merk draagt niet voor niets de naam FreeChoice for Your Health.

FreeChoice werkt daarom al geruime tijd samen met de International Alliance for Natural Health (ANH International*, Internationale Bondgenootschap voor Natuurlijke Gezondheid).

ANH is een actieve internationale non-profitorganisatie gevestigd in het Verenigd Koninkrijk.

Het doel van ANH is de bescherming en bevordering van natuurlijke en betrouwbare methoden voor de gezondheidszorg.

ANH steunt methoden van zelfzorg en gezondheidszorg met behulp van natuurlijke middelen.

Tot de leden van deze alliantie behoren wetenschappers, juristen, medewerkers uit de gezondheidszorg, producenten van supplementen en het algemene publiek.

In 2021 hebben FreeChoice en ANH International samen de Alliance for Natural Health Europe (ANH Europe) opgericht om ook na de Brexit de activiteiten in de Europese Unie voort te kunnen zetten.

Het belang van voedingssupplementen

Onze voeding bevat al lang niet meer alle vitaminen en mineralen in de hoeveelheden die ons lichaam nodig heeft.

De grond waarop onze groenten en fruit groeien raakt steeds meer verarmd door de intensieve landbouw en de toepassing van kunstmest en pesticiden.

Daarnaast worden we via onze voeding, drinkwater en lucht, maar ook via allerhande chemische producten en medicijnen in toenemende mate blootgesteld aan gifstoffen wat de lichamelijke behoefte aan goede voedingstoffen alleen maar versterkt.

Het belang om ons lichaam te ondersteunen met voedingssupplementen is derhalve alleen maar toegenomen.

Er is echter in de Europese Unie een tendens gaande om het gebruik van extra vitaminen en mineralen steeds meer aan banden te leggen.

Speerpunt vrije keuze vitaminen

Het speerpunt van de activiteiten van ANH Europe is het veiligstellen van het vrije gebruik van vitaminen, mineralen en andere voedingssupplementen in Europa.

Het vrije gebruik van vitaminen en mineralen staat momenteel onder grote druk.

De Europese Commissie* meent ons te moeten beschermen tegen een overmatige inname aan vitaminen en mineralen.

De Commissie laat zich hierbij adviseren door de European Food Safety Authority (Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid EFSA**).

Het doel van de EFSA is om in 2024 te komen tot een uniforme wetgeving waarbij voor alle vitaminen en mineralen maximum en minimum waardes worden vastgesteld, waar alle Europese lidstaten aan gebonden zullen zijn.

Het grote probleem hierbij is dat de modellen waarop de EFSA haar adviezen baseert, leiden tot extreem lage maximaal toegestane hoeveelheden.

Het doel van ANH Europe is te voorkomen dat er straks alleen nog maar supplementen op de markt beschikbaar zijn waarvan de hoeveelheid vitaminen en mineralen zo laag is dat ze weinig tot geen toegevoegde waarde meer hebben.

* De Europese Commissie is het uitvoerende orgaan van de Europese Unie. Ze is verantwoordelijk voor het indienen van wetsvoorstellen, het beheren van de EU-begroting, het handhaven van het EU-recht en het vertegenwoordigen van de EU op internationaal niveau. De huidige commissie wordt voorgezeten door Ursula von der Leyen.
** https://www.efsa.europa.eu/en – De EFSA is opgericht om de veiligheid van onder meer voedsel in Europa te waarborgen.

Eenzijdige nadruk op risico’s

De EFSA is opgericht om de veiligheid van onder meer het voedsel in Europa te waarborgen.

Om de maximaal toelaatbare hoeveelheden vast te stellen voor vitaminen en mineralen gebruikt de EFSA een risicoanalyse die ook gebruikt wordt bij gifstoffen die we absoluut niet in ons lichaam willen hebben.

Er wordt alleen gekeken naar de risico’s waardoor de maximaal toelaatbare hoeveelheden bepaald worden op basis van de gevoeligste bevolkingsgroep.

Hiermee worden de maximaal toelaatbare hoeveelheden extreem laag en wordt het overgrote deel van de bevolking talloze gezondheidsvoordelen onthouden.

De aanpak van de EFSA zal derhalve desastreuze gevolgen hebben voor de algemene gezondheid van de Europese bevolking.

Deze zorgelijke ontwikkeling wordt ook bevestigd door het risicoanalyse-model dat de EFSA gebruikt dat nooit aan een goede wetenschappelijke onderbouwing onderworpen is geweest.

Het risicoanalyse-model van de EFSA houdt geen rekening met:
  • gezondheidsvoordelen,
  • verschillende vormen van vitaminen en mineralen met verschillende risico’s/gezondheidsvoordelen,
  • verschillen in behoefte van verschillende groepen en individuen,
  • gebrek aan betrouwbaar onderzoek als basisuitgangspunt van het model.

Het MRB-model

Het model dat EFSA gebruikt is onvoldoende wetenschappelijk en juridisch niet te verdedigen.

Daarom heeft ANH het Micronutrient Risk Benefit Model (Risico/Voordeel Model voor Micronutriënten – MRB Model) ontwikkeld.

Allereerst in samenwerking met TNO* en vervolgens verder uitgewerkt met de University College Roosevelt**.

Dit model houdt wel rekening met de genoemde gebreken van de huidige modellen.

De voedingsstoffen die al door het MRB Model zijn doorgerekend komen op beduidend hogere waarden uit dan de EFSA voorstelt.

Het is dus belangrijk dat dit model geaccepteerd gaat worden om tot efficiëntere en hogere maximaal toelaatbare waarden te komen voor de Europese consument.

Natuurlijk blijft het uiteindelijke doel om de volledige vrije keuze te waarborgen over welke hoeveelheden vitaminen en mineralen wij kunnen nemen.

In de video hieronder legt Robert Verkerk, PhD, oprichter en wetenschappelijk directeur van ANH International het hoe en waarom en de voordelen van het MRB Model gedetailleerd uit.

Volledige uitleg over het MRB Model door Robert Verkerk, PhD, Oprichter en Wetenschappelijk Directeur van ANH International

* TNO: Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek, een organisatie in Nederland. TNO brengt mensen en kennis samen om innovaties tot stand te brengen. Zo willen zij op een duurzame manier de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving versterken –  https://www.tno.nl/nl/
** https://www.ucr.nl/

Deel dit artikel:

Andere blogs

© 2024 FreeChoice. All rights reserved.
Betaalmethoden:
Volgen: