Hoe belangrijk is de juiste voeding voor je gezondheid?

Het Latijnse Mens sana in corpore sano betekent ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’.

Een logische gevolgtrekking hiervan betekent dan dat een ongezond lichaam resulteert in een ongezonde geest.

Als het lichaam slecht functioneert, is het meer tot last dan een steun.

Als we daarentegen in een goede gezondheid verkeren, kunnen we juist meer uit het leven halen.

Inhoudsopgave:

Mens sana in copore sano

Het Latijnse Mens sana in corpore sano betekent ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’.

Een logische gevolgtrekking hiervan betekent dan dat een ongezond lichaam resulteert in een ongezonde geest.

Als het lichaam slecht functioneert, is het meer tot last dan een steun.

Als we daarentegen in een goede gezondheid verkeren, kunnen we juist meer uit het leven halen.

Het lichaam vormt een belangrijke factor in het bereiken van onze doelen in het leven.  

Gelukkig kunnen we zelf veel invloed hebben op de gezondheid van ons lichaam. 

Lichaam genereert energie

Het menselijk lichaam is een koolstof-zuurstofmachine.

Het verbrandt koolstofverbindingen die het aan onze voeding onttrekt, waarbij het zuurstof gebruikt uit de lucht.

Bij deze verbranding komt kooldioxide (CO2) vrij dat uitgeademd wordt.

Verdere bijproducten die in dit het proces vrijkomen worden afgescheiden via de urine en ontlasting.

Op deze manier wordt energie geproduceerd die ons lichaam nodig heeft om te bewegen en om talloze andere functies uit te oefenen.

Inwendig vinden er veel complexe biochemische processen plaats.

De resulterende energie maakt het mogelijk dat het lichaam haar basisfuncties kan uitvoeren.

Het lichaam bouwtonderhoudtrepareert en vernieuwt zichzelf.

Daarmee zorgt het voor een goede fysieke en mentale conditie.

Essentiële voedingstoffen

Voor een gezond lichaam speelt de juiste voeding een belangrijke rol. 

De voor het lichaam essentiële voedingsstoffen kunnen in drie categorieën worden ondergebracht:

 1. Bouwstoffen
 2. Brandstoffen
 3. Vitaminen en mineralen
1. Bouwstoffen

Ons lichaam bestaat vooral uit water

Naast water bestaat het ook uit eiwittenvetten en mineralen.

In veel mindere mate zijn er ook koolhydraten aanwezig.

Deze bouwstoffen bepalen vooral de structuur van het lichaam.

De bouwstoffen worden afgebroken in het maag-darmkanaal, waarna het lichaam de resulterende bouwstenen weer gebruikt om de juiste eiwitten en vetten aan te maken.

Het lichaam is doorlopend bezig met deze afbraak en aanmaak

Daarom hebben we voortdurend bouwstoffen nodig om de structuur van het lichaam te waarborgen. 

Het lichaam gebruikt deze bouwstoffen ook voor reparaties van gebrekkige onderdelen en voor de wederopbouw van onderdelen die versleten zijn.

De processen van bouwonderhoudreparatie en hernieuwing maken deel uit van een complex, gecoördineerd en volmaakt afgesteld systeem.

 • 2. Brandstoffen

  Brandstoffen worden afgebroken tot moleculen die verbrand kunnen worden om energie te genereren voor het lichaam.

  Alle bouwstoffen, met uitzondering van de mineralen, worden ook gebruikt als brandstoffen.

  Niet alleen koolhydraten, maar vooral ook vetten en eiwitten.

  Water wordt ook ingezet in dit proces van energieproductie.

  Om voldoende energie te produceren heeft het lichaam de juiste brandstof nodig

  Goede brandstof komt van goede voeding.

  De bouw- en brandstoffen worden macronutriënten* genoemd.

  * macronutriënten: voedingsstoffen die in grote hoeveelheden voorkomen en die bovendien energie leveren: koolhydraten, vetten en eiwitten. Van macro- wat grootop grote schaal betekent en nutriënt van het Latijn nutrire wat borstvoeden en voeden betekent.

  3. Vitaminen en minerale

  Om al deze complexe biochemische processen in het lichaam goed te laten verlopen, is een andere groep voedingsstoffen van essentieel belang.

  Deze voedingsstoffen worden de micronutriënten* genoemd.

  Deze micronutriënten zijn nodig om deze belangrijke lichamelijke processen op elkaar af te stemmen en te reguleren.  

  Er zijn slechts kleine hoeveelheden van nodig maar als ze ontbreken, kan dit leiden tot ernstige defecten.  Deze micronutriënten zijn vitaminenmineralen en spoorelementen

  Spoorelementen zijn ook mineralen, maar omdat ze 
slechts in minuscule hoeveelheden (sporen) nodig zijn, hebben ze hun eigen categorie en naam gekregen.

  Omdat het lichaam de micronutriënten zelf niet kan aanmaken moeten we deze uit externe bronnen verkrijgen.

  De hoeveelheid noodzakelijke micronutriënten is bijna verwaarloosbaar vergeleken met de totale hoeveelheid voedsel die wij binnenkrijgen.

  Als we een flinke maaltijd eten, beslaan de micronutriënten maar een of twee eetlepels.

  * micronutriënt: voedingsstoffen waarvan minder dan een gram per persoon per dag via voedsel wordt opgenomen: vitaminen, mineralen, spoorelementen. Van micro- van Grieks micros wat kleinkort betekent en nutriënt van het Latijn nutrire wat borstvoeden en voeden betekent.

Twee vormen van uithongering

Hieruit kunnen we afleiden dat het menselijk lichaam op twee manieren uitgehongerd kan worden.

We kunnen te weinig macronutriënten binnenkrijgen waardoor we merkbaar honger krijgen. 

Omdat het lichaam hierover duidelijke signalen afgeeft, weten we dat we meer moeten eten.

Daarnaast kunnen we tekorten hebben aan micronutriënten.

Hierover geeft het lichaam niet direct signalen af en beseffen we vaak niet dat ons lichaam tekorten heeft.

Daardoor kunnen tekorten zich ook ongemerkt verergeren.

Tegenwoordig lijden veel mensen aan ernstige tekorten.

Deze tekorten dragen er aan bij dat ons lichaam ons helaas vaker tot last dan tot steun zal zijn.

Als we de tekorten niet verhelpen en zelfs laten oplopen, zal ons lichaam kwalen gaan vertonen waardoor ons lichaam in de problemen kan raken en ziek kan worden.

Voor een goede gezondheid

De moderne landbouw en voedingsindustrie hebben ertoe geleid dat er veel kwalitatieve voedingsstoffen vrijwel zijn weggevaagd.

Onze voeding bevat vooral zeer beperkte hoeveelheden kwalitatieve micronutriënten.

1. Macronutriënten

We moeten er op toezien dat onze voeding zoveel mogelijk kwalitatieve bouw- en brandstoffen bevat.

Het is hierbij belangrijk om de geraffineerde koolhydraten (suiker, snoep, chocolade, rijst, pasta, pizza, frisdranken, brood, koeken, zoet fruit, enz.) zoveel mogelijk te vermijden.

Deze voeding leidt tot hoge insulinewaarden, wat voor overtollig vet en verstoringen in de lichaamsprocessen kan zorgen.

Geraffineerde koolhydraten overheersen tegenwoordig onze voeding, maar ze zijn volkomen ontoereikend om het lichaam goed te laten functioneren.

Ons voedingspatroon zou daarom maar heel weinig uit geraffineerde koolhydraten moeten bestaan.

2. Micronutriënten

We zouden moeten kiezen voor voeding dat rijk is aan vitaminen, mineralen en spoorelementen.

Zonder voldoende van deze micronutriënten zal onze stofwisseling niet goed kunnen functioneren en worden de macronutriënten niet goed benut.

Dit zorgt ervoor dat de energieproductie, de lichaamsstructuur en –functies in de problemen komen.

Gezien de sterk teruggelopen kwaliteit van onze groenten, fruit en voedingsmiddelen is het tegenwoordig van essentieel belang de micronutriënten aan te vullen met supplementen.

Daarbij is het zaak dat men alle vitaminen, mineralen en spoorelementen in de juiste balans en de juiste hoeveelheid neemt.

Om hierin te voorzien bieden wij de FreeChoice Formule aan:

 1. Optimaal gebalanceerde Multivitamine Optimum of Compleet
 2. CalMag en/of MagiKal
 3. Extra vitamine C
Deel dit artikel:

Andere blogs

© 2024 FreeChoice. All rights reserved.
Betaalmethoden:
Volgen: