Waarom u meer vitaminen nodig heeft dan de ADH*

Op iedere verpakking van supplementen vindt u voor elke vitamine en voor elk mineraal een aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (= ADH).

Het is verplicht voor fabrikanten om deze ADH op alle potjes met vitaminen en mineralen te vermelden.

Maar waar komt die ADH vandaan?

vitaminen

Inhoudsopgave:

Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheden

Op iedere verpakking van supplementen vindt u voor elke vitamine en voor elk mineraal een aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (= ADH).

Het is verplicht voor fabrikanten om deze ADH op alle potjes met vitaminen en mineralen te vermelden.

Maar waar komt die ADH vandaan?

Het is een systeem van aanbevelingen die afkomstig is vanuit de farmaceutische industrie.

De grote farmaceutische industriën oefenen druk uit om vitaminen aan banden te leggen.

Het doel daarbij was om zeer lage dosissen vast te laten stellen.

De Farma-industrie is de enige industrie die voordeel haalt uit mensen die tekorten aan vitaminen opbouwen.

Slechts net voldoende

De dosissen die door het ADH-systeem aanbevolen worden zijn slechts net voldoende om het lichaam niet in te laten storten.

Deze hoeveelheden zijn beduidend lager dan de hoeveelheden die nodig zijn om het lichaam en alle biochemische processen soepel en goed te laten werken.

Om gezond te zijn heeft ons lichaam een veelvoud nodig van de dosissen van de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheden.

En dit geldt voor alle vitaminen en mineralen.

Maar inmiddels zijn de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheden algemeen aanvaard.

De farmaindustrie heeft het dus voor elkaar gekregen dat wij nu massaal rekening houden met de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheden.

‘Te hoge dosis’

Dit leidde ertoe dat producten die meer vitaminen bevatten dan aangegeven in de ADH gezien werden als ‘een te hoge dosering‘. 

Dus het is de farmaindustrie gelukt om alle producten die wel de voldoende hoeveelheden vitaminen bevatten weg te zetten als producten met een ‘te hoge dosis’.

Ook artsen werden opgeleid om op deze manier te denken en adviseren hun patiënten dienovereenkomstig. 

Voorbeeld: Vitamine C

Maar er is geen wetenschappelijke basis voor de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid.

We nemen Vitamine C als voorbeeld.

De aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid voor Vitamine C is 70 mg.

Maar 70 mg Vitamine C is slechts net voldoende om geen scheurbuik te ontwikkelen.

Zet dit tegenover ons advies van 40 mg per kilogram lichaamsgewicht, oftewel:

  • bij een lichaamsgewicht van 50 kg: 1.500 mg per dag
  • bij een lichaamsgewicht van 70 kg: 2.100 mg per dag
  • bij een lichaamsgewicht van 90 kg: 3.600 mg per dag

Waarom?

De mens maakt geen vitamine C aan.

Deze handicap deelt de mens met mensapencavia’s, vleerhonden, beenvissen en bepaalde zangvogels.

Planten en de meeste gewervelde dieren zijn daarentegen zijn wel in staat om hun eigen vitamine C aan te maken.

Geiten, bijvoorbeeld, maken wel vitamine C aan.

Omgerekend naar een menselijk lichaam van 70 kilo produceert een geit zo’n 13 tot 14 gram vitamine C per dag.

Dat is dus 14/0,08 = 175 maal meer dan wat voor de mens aanbevolen wordt in de ADH.

De cavia is een van de dieren die zelf, net zoals de mens, geen vitamine C aanmaakt.

En omdat mensen cavia’s hebben als huisdier, is het belangrijk te weten hoeveel Vitamine C zij dagelijks nodig hebben.

De dierenarts adviseert om 40 tot 80 mg vitamine C per dag aan de cavia te geven, terwijl een cavia rond de kilo weegt.

Dus dat is 40 tot 80 mg per kilogram lichaamsgewicht.

En de mens zou volgens de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid 70 mg per dag nodig hebben.

Bij een gemiddeld gewicht van 70 kg, zou dat dus neerkomen op 1 mg per kilogram lichaamsgewicht.

Het is duidelijk dat er hier iets niet klopt!

De mens heeft natuurlijk ook veel grotere hoeveelheden vitamine C nodig.

De mens heeft ook minimaal 40 mg Vitamine C per kilogram lichaamsgewicht nodig.

Dosering

Wat geldt voor de ADH van vitamine C geldt voor de ADH van alle andere vitaminen.

De Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheden zijn niet wetenschappelijk tot stand gekomen, maar hebben het doel om ons om de tuin te leiden.

De Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheden zijn gewoon te laag.

Daarom is het verstandig om de ADH verder links te laten liggen.

Wel is het van belang om vitaminen, mineralen en spoorelementen in de juiste balans te nemen.

En wanneer je vitamine en mineralen in de juiste balans neemt, dan kan je zonder enig probleem de hoeveelheid stapsgewijs opvoeren.

Neem gewoon meer zolang dat verbetering geeft.

Bij de juiste hoeveelheid voor uw lichaam voelt u binnen een paar dagen of maximaal een paar weken duidelijk meer energie.

Negeer bij deze zoektocht in ieder geval de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze FreeChoice consultants.

Tijdelijke opschudding door extra vitamines

Bij het starten met het aanvullen van vitaminen en mineralen na langdurige tekorten, kunt u een tijdelijke opschudding ervaren. Dit kan zich uiten in symptomen zoals vermoeidheid, misselijkheid, buikloop of huidproblemen. Meestal zijn deze symptomen mild en tijdelijk, maar soms kunnen ze sterker zijn en wijzen op de ontgiftingsprocessen die op gang komen in uw lichaam.

Ontgifting en herstel na het aanvullen van vitaminen en mineralen

Wanneer het lichaam lange tijd voedingsstoffen tekort komt, kunnen biochemische processen, zoals ontgifting, geblokkeerd raken. Het aanvullen van deze tekorten kan het lichaam aansporen om gifstoffen snel te verwijderen, wat tijdelijke ongemakken kan veroorzaken. Dit proces is echter essentieel voor het herstel en de algehele gezondheid van het lichaam.

Symptomen van vroegere ziektes

Het komt ook voor dat symptomen van vroegere ziekten tijdelijk terugkeren. Dit gebeurt omdat de zelfhelende processen van het lichaam, die eerder mogelijk door medicatie zijn onderdrukt, weer actief worden. Deze terugkeer van symptomen is meestal minder ernstig en van korte duur.

Doorgaan is belangrijk

Het is belangrijk om door te gaan met de supplementen, ondanks mogelijke tijdelijke opschudding. Dit stelt het lichaam in staat om te ontgiften, te herstellen en uiteindelijk sterker en gezonder te worden. Als de opschudding te sterk is, kunt u overwegen de dosering tijdelijk te verlagen en deze geleidelijk weer op te bouwen. Het voortzetten van de inname van vitaminen en mineralen helpt uiteindelijk uw gezondheid te ondersteunen en te verbeteren.

Deel dit artikel:

Andere blogs

© 2024 FreeChoice. All rights reserved.
Betaalmethoden:
Volgen: