Kiest u voor vaccinatie of voor verbetering afweer

Ontdek waarom het verbeteren van uw immuunsysteem essentieel is voor een goede verdediging tegen virussen zoals COVID-19. Begrijp de mogelijke risico’s en alternatieven voor vaccinatie.

vaccinatie

Inhoudsopgave:

Grote nalatigheid

COVID19 wordt veroorzaakt door een virus.

Het lichaam heeft een immuunsysteem om zich te verdedigen tegen nieuwe virussen en bacteriën.

Er is dus een relatie tussen een goed werkend immuunsysteem en een goede verdediging tegen virussen zoals het coronavirus.

Opvallend in het beleid van de overheid is het volledig negeren van de natuurlijke mogelijkheden om het immuunsysteem te versterken.

Dit is grote nalatigheid van de overheid.

In plaats daarvan worden de vaccins gepusht als enige oplossing voor de ‘pandemie’.

 

Imuunsysteem ruim voldoende

Er bestaat een oude wijsheid die luidt: ‘Medicus curat, natura sanat‘ oftewel ‘de dokter behandelt zijn patiënt, de natuur geneest hem.’

Een van de meest fundamentale fouten die nu begaan wordt is dat vergeten wordt dat het immuunsysteem elk micro-organisme aan kan

Het is een wetenschappelijk feit dat infectieziekten enkel een bedreiging vormen voor mensen met een aanzienlijk verzwakte weerstand.

In dit geval maken virussen en bacteriën geen schijn van kans om zich te verspreiden en schade te veroorzaken in ons lichaam.

En als we een goed functionerende afweer hebben is de blootstelling aan virussen en bacteriën juist de manier om de afweer in stand te houden en te versterken.

 

Leefstijl en tekorten

Een gebrekkige leefstijl en tekorten aan vitaminen en mineralen kunnen zware klappen toebrengen aan ons immuunsysteem.

Terugkerende verkoudheden en griep zouden voor iemand al een signaal moeten zijn dat de snaar al aardig gespannen staat.

De vatbaarheid voor ziektes steekt de kop op.

De witte bloedlichaampjes, belangrijk in onze afweer, zijn verzwakt en lijden honger.

Er is dus heel veel te doen door het verbeteren van de leefstijl en het opheffen van de tekorten.

Wat is nodig voor een normale afweer?

Is een vaccinatie een alternatief

In een van onze vorige nieuwsbrieven schreven wij al over vaccinatie tegen COVID.

Daarin gaven wij informatie over de experimentele status van de vaccins tegen corona.

Het vaccin is nog niet volledig goedgekeurd door de European Medicin Agency.

De status van goedkeuring is: ‘Conditional marketing authorization granted‘.

Dit betekent dat de goedkeuring op dit moment slechts voorwaardelijk is en de klinische onderzoeken nog gaande zijn.

Er zijn alleen korte termijn testen gedaan; bijwerkingen op langere termijn zijn nog onbekend.

Ook gaven wij een overzicht van de bijwerkingen zoals die in Nederland (en Amerika) gemeld zijn.

Belangrijke gegevens over vaccins

Update bijwerkingen Nederland

Hieronder volgt een update van de gemelde bijwerkingen in Nederland.

In totaal zijn er ruim honderdvijftigduizend bijwerkingen gemeld bij het Bijwerkingencentrum Lareb. 

Inmiddels zijn er 189 overlijdens na vaccinatie

n totaal 26.015 [2812] meldingen met 151.771 [12.670] bijwerkingen (tussen haakjes staan de aantallen keren dat de bijwerking is gemeld) [en tussen rechte haakjes staan ter vergelijking de aantallen zoals gemeld in de nieuwsbrief van 15 februari]:

 • Spierpijn (16.670) [1476]
 • Hoofdpijn (17.324) [1356]
 • Reacties op de prikplek, zoals pijn (11.218) [1284], zwelling 4.181) [500] en warmte (4.049) [443]
 • Vermoeidheid (15.330) [1204]
 • Je niet lekker voelen (16.837) [1170]
 • Rillingen (14.932) [756]
 • Misselijkheid (8.283) [576]
 • Koorts (11.248) [514]
 • Gewrichtspijn (8.538)
 • Uitgebreide zwelling en/of roodheid op de injectieplaats (465) [50]
 • Trombose (325 in Europa)
 • Overlijdens (189) [15], overleden binnen één tot negen dagen na de vaccinatie.
 • Heftige allergische reacties (63) [25]
 • Anafylactische reactie* (20) [8]
 • Uitgebreide huiduitslag en zwelling rond de ogen of keel (17)
 • Epileptische aanval bij epilepsiepatiënten (14)

Bron: Bijwerkingencentrum Lareb: COVID-19 vaccins

* Anafylactische shock: men spreekt van een anafylactische shock wanneer het lichaam door verwijding van de bloedvaten ten gevolge van het vrijgeven van een grote hoeveelheid histamine in shock geraakt. Samen met shock kunnen ook andere symptomen optreden, doch dit is niet noodzakelijk.

 

Maar er is meer om te weten

 

Geen aansprakelijkheid

De producenten van de COVID vaccins kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die mensen ondervinden van de vaccins.

Dus de vaccin-industrie loopt geen enkel risico.

De vaccins zijn ook niet getest zijn op dieren

En er zijn ook geen testen gedaan op verschillende specifieke groepen, zoals mensen met bepaalde gezondheidssituaties.

Slechte track record

Moderna en Johnson & Johnson hebben voor COVID nooit eerder een vaccin ontwikkeld en geproduceerd.

Pfizer, Johnson & Johnson en Astra Zenica zijn diverse malen veroordeeld tot het betalen van grote sommen schadevergoedingen in verband met medicijnen die mensen fysieke schade hadden toegbracht of zelfs hadden gedood (zie Vioxx, Bextra, Celebrex, Thalidomide, Opoïden, etc.).

Geen ‘Informerend Consent’

Wij hebben recht op ‘Informed Consent’.

Dit betekent dat er altijd toestemming gevraagd moet worden voor de inenting, OP BASIS VAN ALLE INFORMATIE.

Maar mensen worden niet geinformeerd over het feit dat zij deelnemen aan een klinisch onderzoek.

En ook worden mensen niet voorgelicht over alle bestanddelen van de vaccins en de eventuele bijwerkingen die deze kunnen veroorzaken.

Vaccins stoppen besmettingen niet

Gevaccineerden:

 • kunnen nog steeds COVID krijgen
 • kunnen nog steeds anderen besmetten
 • moeten mondkapjes blijven dragen
 • moeten nog steeds social distancing toepassen

Bron:  AD (Algemeen Dagblad).

 

De risico’s van massa-vaccinatie

De Belgische vaccin-expert Geert Vanden Bosche waarschuwt voor de mogelijke gevaren van de masale vaccinaties.

Hij heeft de afgelopen weken naar buiten gekomen met serieuze risico’s die gepaard gaan met de huidige aanpak met de mRNA vaccinaties.

In de video die hieronder volgt, geeft dr. Vanden Bosche de uitleg van de gevaren [Engelstalig]. 

 
Deel dit artikel:

Andere blogs

© 2024 FreeChoice. All rights reserved.
Betaalmethoden:
Volgen: