Wat is de echte oorzaak van een teveel aan cholesterol?

Al decennialang wordt ons verteld dat cholesterol schadelijk is.

Maar dat cholesterol schadelijk zou zijn is al die tijd slechts een verkeerde aanname geweest.

Deze verkeerde aanname zegt dat aderverkalking veroorzaakt wordt door te veel cholesterol in het bloed.

Inhoudsopgave:

Schadelijkheid cholesterol slechts theorie

Al decennialang wordt ons verteld dat cholesterol schadelijk is.

Maar dat cholesterol schadelijk zou zijn is al die tijd slechts een verkeerde aanname geweest.

Deze verkeerde aanname zegt dat aderverkalking veroorzaakt wordt door te veel cholesterol in het bloed.

Deze aanname is tot op de dag van vandaag niet bewezen

In de tussentijd is het wel, zonder enig bewijs, een verplichte denkwijze geworden.

Een valse waarheid die door vrijwel iedereen aanvaard is, zelfs door de meeste artsen

Rond deze aanname heeft zich een enorme industrie gevormd die er alle belang bij heeft om deze denkwijze als waarheid te blijven verdedigen.

Met name de farmaceutische industrie met onder andere cholesterolverlagers en de voedingsindustrie met alle cholesterol- en vetarme producten, hebben enorm geprofiteerd.   

Ontstaan en promotie van deze theorie

De theorie dat cholesterol de kans op hart- en vaatziekten zou verhogen werd met name door de studie van Ancel Keys* gepromoot. 

Zijn studie ‘The Seven Country Study’ [= De Zeven Landen Studie] werd in 1953 gepubliceerd.

In deze studie komt Keys tot de conclusie dat vet eten de kans op hart- en vaatziekten verhoogt.

Later bleek dat het onderzoek over 22 landen ging, maar dat Keys slechts de data van 7 landen gebruikte omdat die zijn hypothese ondersteunde.

Als de data van alle 22 landen gebruikt zou zijn, zou er nooit tot de conclusie gekomen zijn dat vet eten de kans op hart- en vaatziektes verhoogt.

Hij heeft dus de data gemanipuleerd en alleen die gebruikt die zijn hypothese ondersteunde.

Hij heeft hiermee de complete medische wereld op het verkeerde been gezet.

Artsen hebben mede door hem al decennialang, geheel ten onrechte, vet eten afgeraden.

Vele medische en klinische studies hebben de conclusies van Keys allang weerlegt.

* Ancel Benjamin Keys (Colorado Springs 2 januari 1904 – Minneapolis, 20 november 2004) was een Amerikaans wetenschapper die de invloed bestudeerde van voeding op de gezondheid. Hij is vooral bekend door zijn onderzoek naar de invloed van voeding op hart- en vaatziekten. Keys stond op het titelblad van Time in januari 1961.

Als deze theorie juist was geweest

Als deze theorie juist zou zijn geweest, dan zouden we nu, vele decennia na de introductie, een enorme verbetering hebben moeten zien onder de bevolking.

Maar het tegendeel is waar.

De strijd tegen aderverkalking is nog steeds niet gewonnen.

Aderverkalking is nog steeds een enorm probleem.

Ziektes die aan een te hoog cholesterol toegeschreven worden (aderverkalking, hartinfarct, hersenbloeding, etc.) zijn alleen maar verder toegenomen.

Ondanks de vet- en cholesterolarme voeding is ook het probleem van overgewicht en obesitas snel gegroeid.

De toename van de problemen laat ons zien dat er een andere oorzaak moet zijn.

* Incidentie = frequentie waarmee iets zich voordoet, m.n. frequentie waarmee een bepaald ziektegeval optreedt. Afkomstig van het Latijn incidere = gebeuren, overkomen.

Verkeerde aanname volledig weerlegd

Inmiddels is wetenschappelijk aangetoond dat de theorie niet klopt

Dr. Natasha Campbell vat dit mooi samen in de korte video hieronder. 

Zij geeft aan dat de wetenschap inmiddels al tot de volgende conclusies is gekomen:

 • Cholesterol en dierlijke vetten in het dieet hebben niets te maken met hartziekten.
 • Een lage cholesterolwaarde in het bloed is gevaarlijk
 • Mensen die de meeste vet en cholesterol consumeren hebben de laagste incidentie* van ziekte.
 • Een hoog cholesterol in het bloed veroorzaakt geen hartziekte of aderverkalking.
 • Mensen met een hoger cholesterol leven het langst en het gezondst.

Cholesterol is van essentieel belang

Als we ons verdiepen in het onderwerp cholesterol wordt al snel het enorme belang van deze stof voor ons lichaam duidelijk.

Het is zelfs zo dat zonder voldoende cholesterol het lichaam het gewoonweg begeeft.

Cholesterol is net zo belangrijk als bijvoorbeeld water en zuurstof. 

Het is in feite een basisstof die van essentieel belang is voor de structuur en goede werking van het lichaam.

Ons lichaam gebruikt cholesterol voor allerlei doeleinden:

 • Productie van vitamine D
 • Productie vrouwelijke en mannelijke geslachtshormonen
 • Basismateriaal voor de productie van stresshormonen
 • Bouwstof voor ons zenuwstelsel en met name de hersenen
 • Celwanden bestaan voor groot deel uit cholesterol
 • Etc.

Het is daarom ook begrijpelijk dat ons lichaam geen risico neemt ten aanzien van cholesterol.

De meeste cholesterol wordt in ons lichaam aangemaakt door de lever.

Oorzaken disbalans cholesterol

We kunnen dus zonder enige twijfel stellen dat cholesterol niet het probleem is.

Er zijn andere mechanismen die de oorzaak zijn van problemen met hart- en bloedvaten.

Maar dat neemt niet weg dat uw cholesterol te hoog of uit balans kan zijn.

De wetenschap heeft lang de echte oorzaak over het hoofd gezien.

Het zijn niet vet en cholesterol die uw cholesterol verhogen, maar suiker en andere geraffineerde koolhydraten*.

De consumptie van geraffineerde koolhydraten is in de afgelopen decennia juist enorm toegenomen.

De consumptie hiervan resulteert snel in een verhoging van het bloedsuiker (= glucose).

Een verhoging van het bloedsuiker zorgt er vervolgens voor dat de lever meer ‘slecht’ LDL aanmaakt en minder ‘goed’ HDL

Daarnaast zal een te veel aan suiker ervoor zorgen dat er een toename zal zijn van triglyceriden (en type van vet dat in bloed wordt teruggevonden).

Het zijn vooral deze triglyceriden die schadelijk kunnen zijn voor het lichaam.

Verder zal het overschot aan glucose, de glucose die niet direct verbruikt wordt, omgezet worden in lichaamsvet.

Kortom u kunt met Pasen zonder enige zorg genieten van een lekker eitje (maar wel wat minder van de chocolade-eitjes).  

Deel dit artikel:

Andere blogs

© 2024 FreeChoice. All rights reserved.
Betaalmethoden:
Volgen: