Wat is de rol van patenten in de gezondheidszorg?

Volksgezondheid heeft het een-na-grootste budget van de Nederlandse begroting.

Waarom zijn dan toch meer dan de helft van de Nederlanders chronisch ziek?

Inhoudsopgave:

Het Ideale Ministerie van Volksgezondheid

Volksgezondheid heeft het een-na-grootste budget van de Nederlandse begroting.

Waarom zijn dan toch meer dan de helft van de Nederlanders chronisch ziek?

Met een dergelijk budget zou je toch meer resultaten in termen van ‘gezonde mensen’ mogen verwachten?

Dit college zet uiteen wat de problemen zijn in de huidige gezondheidszorg die vooral gericht is op symptoombestrijding, het slijten van medicijnen, en het spekken van de grote farmacie.

Dit is ondertussen al wel bekend. Maar waar zouden we ons dan op moeten richten?

Daar gaan we dieper op in in dit college.

We hopen dat dit college iedereen een beeld geeft van wat er veranderd zou moeten worden, en handvatten geeft in de vorm van ideeën waarmee gewerkt kan worden.

Ontstaan en promotie van deze theorie

De farmaceutische industrie richt zich op patenteerbare producten.

Zij ontwikkelen medicijnen die zij kunnen patenteren, zodat zij het alleenrecht kunnen verwerven op de verkoop.

Een alleenrecht of monopolie geldt voor een periode van 20 jaar of langer.

Door de bescherming met patenten kunnen zij hoge prijzen vragen voor hun medicijnen.

Het is daarom niet verbazingwekkend dat de farmaceutische industrie de meest winstgevende op aarde is.

De categorie ‘Health Technology’ omvat met name de farmaceutische industrie.
Bron: https://www.forbes.com/sites/liyanchen/2015/09/23/the-most-profitable-industries-in-2015/?sh=3e693bae6b73

Belangrijke beperking

Er is echter een belangrijke beperking voor het verkrijgen van een patent.

Een patent kan alleen verkregen worden op niet-natuurlijke, synthetische producten.

Daarom is de focus van de farmaceutische industrie op niet-natuurlijke synthetische medicijnen

Het is echter een enorme beperking dat de farmaceutische industrie geen natuurlijke producten voortbrengt.

Niet-natuurlijke producten hebben nadelen en gaan vaak veelal gepaard met schadelijke bijwerkingen

Medicijnen zijn chemische stoffen die geen natuurlijke rol hebben in het lichaam

Natuurlijke voedingsstoffen

Veel gezondheidsproblemen hebben te maken met tekorten aan voedingsstoffen,

Daarom zijn natuurlijke voedingstoffen zoals vitaminen zeer effectief.

Daarnaast hebben deze voedingsstoffen geen schadelijke bijwerkingen.

Op natuurlijke voedingsstoffen mogen echter geen patenten afgegeven worden.

Hierdoor hebben de producenten geen alleenrecht en moeten daarom concurreren met andere aanbieders.

De prijzen worden daardoor door de markt bepaald.

Onderdrukking natuurlijke voedingsstoffen

Natuurlijke voedingsstoffen hebben een enorm voordeel tegenover de niet-natuurlijke synthetische medicijnen.

De farmaceutische industrie is zich terdege bewust van de kracht van natuurlijke voedingsstoffen.

Daarom zijn ze genoodzaakt om natuurlijke voedingstoffen zoals vitaminen op allerlei manier te onderdrukken.

Door haar enorme winstgevendheid heeft de farmaceutische industrie de budgetten om dit effectief te doen.

Zij gebruikt haar invloed op alle niveaus om haar business veilig te stellen.

In het nieuwe college op FreeChoice TV wordt hier verder op ingegaan. 

Tevens wordt bekeken hoe we tot een nieuwe ideale gezondheidszorg kunnen komen.

Deel dit artikel:

Andere blogs

© 2024 FreeChoice. All rights reserved.
Betaalmethoden:
Volgen: