Wat is de juiste definitie van echte gezondheid?

De algemene gezondheid loopt al enige tijd flink terug. De definitie van ‘echte gezondheid’ is daardoor ook geleidelijk naar beneden bijgesteld en verworden tot het zogenoemde ‘nieuwe normaal’. Het nieuwe normaal wijkt echter ver af van wat echte gezondheid is.

Inhoudsopgave:

We dreigen met z’n allen in de val te lopen van een over de jaren sterk afgezwakte definitie van gezondheid wat bijna wordt geaccepteerd en gezien als het “nieuwe normaal”.

In deze blog ga ik in op wat de juiste definitie van echte gezondheid betekent in vergelijking met het foutieve beeld van “het nieuwe normaal” dat we stap voor stap over de jaren hebben geaccepteerd. Als we de juiste beschrijving hanteren blijkt dat optimale gezondheid op een veel hoger niveau ligt.

Door optimale gezondheid te bereiken herstel je de ongekende capaciteiten die je in feite van je lichaam zou mogen verwachten. Je kunt voor jezelf de lat veel hoger leggen en zoveel meer uit het leven halen. Ook zal je des te beter kunnen presteren en meer van je doelen en dromen kunnen realiseren. Laat je niets wijsmaken over wat tegenwoordig gezondheid wordt genoemd. Lees in deze blog wat het echte normaal is en hoe je dat kan bereiken!

Definitie van gezondheid

We hebben allemaal dromen en doelen in ons leven. Om die na te kunnen streven en succesvol te bereiken, zouden we zo gezond mogelijk moeten zijn. Een optimale gezondheid is nou eenmaal een essentiële voorvereiste om fysiek en mentaal goed te kunnen presteren.Maar wat is nou een goede gezondheid? Over de tijd is de definitie van gezondheid aan erosie onderhevig geraakt en een onduidelijk omschreven begrip geworden. Het is tegenwoordig zelfs lastig om een scheidslijn te bepalen tussen wat ‘gezond’ en ‘ziek’ zijn is. Laten we eerst naar de definities van gezondheid en ziekte kijken volgens de Dikke van Dale:

 • Gezondheid: ‘het gezond zijn, lichamelijk welzijn.’
 • Gezond: ‘niet gekweld door ziekte, verkerend in een toestand van fysiek, psychisch en sociaal welbevinden.’
 • Ziekte: ‘het ziek zijn, toestand van ziek zijn, het gestoord zijn van de werking van een of meer organen.’
 • Ziek: ‘lichamelijk ongesteld, zich bevinden in de toestand dat de levensprocessen niet regelmatig en ongestoord verlopen, dat niet alle organen goed werken.’

Op zich allemaal mooie definities, maar wat betekent het in de praktijk? Ben je gezond als je niet ziek bent? Of is er een veel hoger niveau van gezondheid bereikbaar? Wat is optimale gezondheid?

Het ‘nieuwe normaal’

Het is duidelijk dat we met z’n allen over de decennia helaas alsmaar minder gezond zijn geworden. De statistieken laten dit overtuigend zien.

Alleen al in de periode van januari 2014 tot en met januari 2021 is het percentage Nederlanders met één of meerdere chronische aandoeningen van 49% naar 59% gestegen. Een stijging met maar liefst 10%!

Het verbazingwekkende is dat je hier vrijwel niemand over hoort, terwijl dit in feite het belangrijkste onderwerp zou moeten zijn in het openbare debat.

We vinden namelijk allemaal dat gezondheid het belangrijkste is wat er bestaat. Het is de basis voor een gelukkig, productief en welvarend leven.

Het lijkt erop dat we het normaal zijn gaan vinden dat maar liefst tweederde van de bevolking ziek is. De gezondheid loopt over de jaren terug en we zijn het bij elke teruggang weer als een ‘nieuw normaal’ gaan zien. Als we deze statistieken aanvaarden als normaal, dan wordt er natuurlijk een onjuiste norm geïntroduceerd en verandert er niets.

Ook al is 41% volgens de bovenstaande statistiek (1 januari 2022) niet ziek, dan moeten we nog wel de vraag stellen of die 41% dan wel echt gezond is. Dat hangt af van wat we definiëren als echt gezondheid en ‘het echte normaal’!

Dat we ziekte en suboptimale gezondheid normaal zijn gaan vinden kunnen we ook afleiden uit hoe we er met elkaar over praten of wat er tegen ons wordt gezegd:

 • Ouderdom komt nu eenmaal met gebreken;
 • Je moet ermee leren leven;
 • Dat pilletje heb je de rest van je leven nodig;
 • Je zult het moeten accepteren.

Wat is het echte normaal?

Laten we definiëren wat échte gezondheid is. Die gezondheid hebben we nodig en zouden we moeten nastreven om volop van het leven te kunnen genieten, doelen na te streven, successen te behalen en optimaal te presteren.

Echte gezondheid

‘Echte gezondheid’ = verkerend in een optimale fysieke en mentale toestand, die het volgende in zou moeten houden:

 • veel energie,
 • niet snel moe,
 • fris, levendig en actief,
 • sportief,
 • goed kunnen slapen,
 • goed kunnen omgaan met stress,
 • goed humeur,
 • grote werklust,
 • goede spijsvertering,
 • geen overgewicht,
 • gezonde tanden,
 • gezonde huid,
 • geen puistjes en andere huiduitslag,
 • gezonde bloedvaten,
 • geen haaruitval,
 • glanzend haar dat niet snel vet wordt,
 • gezonde en sterke nagels,
 • mentaal helder,
 • goede en langdurig concentratie,
 • creatief,
 • goed geheugen,
 • niet nerveus,
 • onbezorgd,
 • genietend van het leven,
 • een vreugdevol leven,
 • opgewekt en optimistisch,
 • niet vatbaar voor bacteriën, virussen of andere besmettingen, en
 • geen ziektes.

Dit is het echte normaal waar veel mensen inmiddels ver van afgedwaald zijn, maar voor het overgrote deel nog steeds haalbaar is. Als we de echte gezondheid herstellen zullen we merken dat ons lichaam buitengewone capaciteiten heeft. 

Alle cellen hebben gewoonweg alles nodig om de complexe biochemische processen goed te laten verlopen. Als er ook maar één voedingstof ontbreekt of in onvoldoende mate aanwezig is, wordt het functioneren van biochemische processen al nadelig beïnvloed. 

Als we deze echte gezondheid realiseren kunnen we onze prestatievermogens een boost geven en een leven leiden die we voor ogen hebben.

Als we ons als doel stellen om echte gezondheid te bereiken kunnen we de buitengewone capaciteiten van ons lichaam herstellen. We kunnen veel meer van ons lichaam eisen dan we mogelijk denken en we zijn zeker in staat om al onze prestatievermogens te verbeteren. Wees op elk mogelijk vlak van je leven succesvol en gelukkig.

Laten we het ‘nieuwe normaal’ achter ons laten en gaan voor het échte normaal! Door een vaste routine in je levensstijl in te bouwen die bestaat uit voldoende water drinken, voldoende bewegen, gezonde voeding en aanvulling van alle vitaminen, mineralen en spoorelementen in de juiste balans en juiste hoeveelheid heb je een grote kans van slagen.

Deel dit artikel: