Wie wil het ministerie van volksgezondheid van de toekomst nou niet?

Het budget voor volksgezondheid groeit, maar is het effectief? Een nieuwe benadering van gezondheidszorg kan bijdragen aan de volksgezondheid.

volksgezondheid

Inhoudsopgave:

Definitie Volksgezondheid

Volksgezondheid = de gezondheid, het lichamelijk welzijn van het volk*.

De hoofddoel van het Ministerie van Volksgezondheid zou derhalve een gezond volk moeten zijn.

Het beleid zou volledig gericht moeten zijn op een vergroting van de gezondheid van de gehele populatie.

* De Dikke Van Dale

Budget Volksgezondheid

Het budget dat het Ministerie van Volkgezondheid ter beschikking staat voor de zorg voor onze gezondheid is inmiddels gegroeid tot 116 miljard euro

Deze zorguitgaven zijn daarmee gestegen tot 14,5 procent van het bruto binnenlands product*.

Oftewel 14,5% van wat we met z’n allen verdienen in Nederland wordt uitgegeven ten behoeve van de volksgezondheid.

Op dit moment wordt vrijwel het gehele budget ingezet om zieke mensen te behandelen

Maar door alleen geld uit te geven aan ziekte, verhoog je de volkgezondheid niet.

Dit heeft geleid tot alleen maar meer mensen met chronische aandoeningen.

Het feit dat momenteel 57% van de inwoners van Nederland een of meer chronische aandoeningen heeft is reden om direct te gaan werken aan het Ministerie van Volkgezondheid van de toekomst.

Gezondheidszorg zou als volgt gedefinieerd moeten worden**:

Het streven naar en de moeite die men doet om gezond te zijn en om de gezondheid in een goede conditie te houden.

Het ministerie van volkgezondheid van de toekomst zou de enorme budgetten inzetten om de volkgezondheid op een hoog peil te krijgen en vervolgens te houden.

En met herstel van de gezondheid van de bevolking kunnen de budgetten ook substantieel gereduceerd worden.

* Bruto binnelands product =  de waarde van de totale productie binnen de landsgrenzen 
(bron: De Dikke Van Dale)
** Huidige definitie volgens de Dikke van Dale is 'geneeskundige verzorging en verpleging', 
waarbij geneeskunde gedefinieerd wordt als 'de wetenschap die zich bezighoudt met de aard 
en de oorzaken van de ziekten en met de middelen om ziekten te genezen (= medicijnen)'*. 
Zie ook onze nieuwsbrief over dit onderwerp

Nieuwe doelstellingen Volkgezondheid

Op basis van de hierboven genoemde definitie van gezondheidszorg kunnen we de doelstellingen formuleren van de het ministerie van Volkgezondheid van de toekomst:

Het hoofddoel is:

Optimale gezondheid voor zo veel mogelijk mensen

En hieruit kunnen we de volgende subdoelen afleiden:

 • voorkomen dat mensen ziek worden
 • zoveel mogelijk mensen die ziek zijn weer gezond maken

Beleid ministerie van Volksgezondheid van de toekomst

Om deze doelstellingen te halen moeten de volgende punten in het beleid meegenomen worden:

Algemeen

 • Het beleid van het ministerie zal volledig transparant zijn voor de bevolking.
 • Het succes van het ministerie wordt bepaald op basis van de toename van het aantal gezonde mensen en de afname van het aantal zieke mensen.
 • Een groeiend deel van het budget gaat naar het realiseren van gezondheid terwijl het budget voor het behandelen van ziekte afneemt.
 • Primair belang wordt gegeven aan het versterken van de natuurlijke gezondheid van het lichaam.
 • Iedere burger krijgt en behoud de volledige vrijheid ten aanzien gezondheids- en leefstijlkeuzes.

Studie Medicijnen wordt Geneeskunde

 • De studie medicijnen wordt omgezet in een studie geneeskunde, waarbij leefstijl, voeding, vitaminen en alternatieve (complementaire)  geneeswijzen een dominante rol hebben.
 • Het primaire doel van de geneeskundige behandeling is het volledig herstel van de gezondheid.
 • Behandeling van symptomen wordt ondergeschikt gemaakt aan de behandeling van de oorzaak van aandoeningen en ziekte.
 • Medicijnen mogen alleen ingezet worden als alle mogelijke natuurlijke middelen en methoden niet werkzaam mochten blijken te zijn.
 • Een arts stelt zich op als adviseur en presenteert alle opties aan zijn patiënten.
 • Artsen worden opgeleid om mensen te adviseren op het gebied van gezondheid en preventie.
 • Artsen werken samen en verwijzen eventueel door naar therapeuten in alternatieve geneeswijzen
 • De kennis over alternatieve geneeswijzen worden opgenomen in de studie geneeskunde.
 • Opleidingen voor alternatieve geneeswijzen worden opgenomen in het reguliere hoger onderwijs en verder gesteund en ontwikkeld.

Regels voedingsindustrie

 • De voedingsindustrie krijgt regels opgelegd om de kwaliteit van de voeding te verhogen.
 • Het gebruik van suiker en andere geraffineerde koolhydraten in voedingsproducten en dranken wordt aan banden gelegd
 • Het gebruik van slechte vetten en andere ongezonde industriële ingrediënten wordt verboden.
 • De voedingsindustrie moet meebetalen aan het oplossen van het ov

Lucht en waterkwaliteit verbeteren

 • Verbetering van luchtkwaliteit omdat zuivere lucht en voldoende zuurstof essentieel zijn voor een gezond lichaam.
 • Verbetering van de drinkwaterkwaliteit, zowel wat betreft zuiverheid als wat betreft de vitaliteit.  

Kennis over gezondheid in onderwijs

 • De onwetendheid doorbreken van mensen over de werking van hun lichaam en wat er voor nodig is om het gezond te houden.
 • Al vanaf de lagere school moet kennis over het lichaam, gezondheid en voeding onderdeel gaan uitmaken van het onderwijs.
 • Bewustmaking dat met het toepassen van de juiste levensstijl ziekte grotendeels kan worden vermeden.
 • Het stimuleren van beweging en sport voor een optimale gezondheid.
 • Aandacht voor de schadelijke gevolgen van drugs en alcohol op het lichaam en geest.

Uitsluiten invloed industrie

 • Het ministerie werkt onafhankelijk van alle commerciële en industriële invloeden.
 • Bestuurders en medewerkers van het ministerie en van organsaties die het ministerie adviseren, zoals de Gezondheidsraad en het Lareb bijwerkingencentrum, mogen geen banden hebben met de industrie.
 • Alle wetten en regels die onder invloed van de industrie tot stand gekomen zijn, met name wat betreft de onderdrukking van natuurlijke gezondheid, vitaminen, etc. worden direct opgeheven.

Farmaceutische industrie aan banden

 • De rol en de macht van de farmaceutische industrie op de ziekte-industrie moet doorbroken worden.
 • Deze industrie mag geen invloed meer uitoefenen op de artsenopleidingen.
 • De farmaceutische industrie mag geen promotie van medicijnen doen.
 • Onderzoeken naar de werkzaamheid van producten van de farmaceutische industrie moeten volledig  onafhankelijk uitgevoerd worden van de farmaceutische industrie.
 • Verbod op politieke lobby-activiteiten.
 • Patentering van medicijnen aan banden.
 • Opbreken van de grote bedrijven om monopolistische macht te breken.
 • Bij bewuste overtredingen die leiden tot lichamelijke of geestelijke schade moeten de betrokken bestuurders persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. 

Herstel kwaliteit landbouw

 • Het ministerie van Volkgezondheid legt kwaliteitseisen op aan de landbouw.
 • Alle schadelijk chemicaliën worden verboden.
 • Er wordt volledige prioriteit gegeven aan het herstel van de bodem van alle landbouwgrond.
 • Grootschalige introductie van biologische en organische landbouw zonder het gebruik van pesticiden, insecticide, fungiciden, kunstmest en andere chemicaliën.

In een recent onderzoek* werd aangetoond dat hoge doses B-vitamines de schade door luchtvervuiling kan compenseren. Het onderzoek toonde aan dat de schade door blootstelling aan fijnstof door de verbranding van fossiele brandstoffen kan worden beperkt door dagelijkse inname van voldoende B-vitaminen. Omdat van de blootstelling aan fijnstof onderkend wordt dat het een aanzienlijk negatief effect heeft op onze gezondheid, zijn deze resultaten veelbelovend.

Ook de andere vitaminen, mineralen en spoorelementen spelen een belangrijke ondersteunende rol in de goede werking van ontgifting. Het is daarom zaak een goede multivitamine te kiezen die een volledige B-complex bevat met alle vitaminen, mineralen en spoorelementen in de juiste balans en hoeveelheid.

bron: National Academy of Sciences; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5380085/

Conclusie

Het lichaam kan veel verdragen maar inmiddels is het bombardement met chemisch-farmaceutische stoffen enorm toegenomen. 

Het lichaam is in staat om de schadelijke stoffen af te breken en af te voeren, zolang de ontgifting goed werkt. Wanneer het lichaam de ontgifting niet meer aankan, zal het lichaam de gifstoffen in het vetweefsel opslaan. Om alle gifstoffen kwijt te kunnen zal meer vet moeten worden aangemaakt.

Onze overheden lijken niet op korte termijn de vervuiling te willen of kunnen aanpakken en dus is het aan ons om onszelf te beschermen. 

Zorg daarbij voor een goede basis aan vitaminen, mineralen en spoorelementen in een goede balans en in de juiste hoeveelheid voor jouw lichaam om voor deze bescherming te zorgen.

Leer meer over de FreeChoice Formule om je gezondheid te ondersteunen en om jezelf te beschermen tegen de schadelijke invloeden van buitenaf.

Deel dit artikel:

Andere blogs

© 2024 FreeChoice. All rights reserved.
Betaalmethoden:
Volgen: