Bevat onze voeding wel voldoende vitaminen & mineralen?

Over hoeveel vitaminen en mineralen onze huidige voeding daadwerkelijk bevat, is helaas niet zo veel bekend.

Onze overheid verzuimt ons goed voor te lichten en op de hoogte te houden van eventuele metingen en bevindingen.

Het enige dat de overheid via het voedingscentrum* zegt, is als volgt:

Inhoudsopgave:

Weinig informatie over kwaliteit voeding

Over hoeveel vitaminen en mineralen onze huidige voeding daadwerkelijk bevat, is helaas niet zo veel bekend.

Onze overheid verzuimt ons goed voor te lichten en op de hoogte te houden van eventuele metingen en bevindingen.

Het enige dat de overheid via het voedingscentrum* zegt, is als volgt:

“Met een gezonde en gevarieerde voeding is het mogelijk om al de benodigde voedingsstoffen binnen te krijgen.

Daarom hoef je als je voldoende, gezond en gevarieerd eet volgens de Schijf van Vijf** niet bang te zijn voor een tekort aan vitamines, mineralen of vetzuren***.”

Ze presenteren deze uitspraak echter zonder onderbouwing of wetenschappelijk bewijs dat de voeding daadwerkelijk voldoende voedingsstoffen zou bevatten. 

Het voedingscentrum maakt daarbij geen melding van het onderzoek waarin de Universiteit van Wageningen aantoonde dat de kwaliteit van onze groenten en fruit sterk teruggelopen was.

* voedingscentrum: een door de Nederlandse overheid gesubsidieerde instelling die voorlichting geeft over voeding [www.voedingscentrum.nl].
** https://www.voedingscentrum.nl/nl/gezond-eten-met-de-schijf-van-vijf.aspx
*** vetzuren: organische carbonzuren met een keten van ten minste twee koolstofatomen en een carboxigroep (COOH). Vetzuren zitten in vetten. Vet is een verbinding van glycerol en drie vetzuren. 

Eerder onderzoek laat forse daling zien

De conclusie was destijds dat er forse dalingen waren in de hoeveelheid vitaminen en mineralen in vrijwel alle gewassen.

De resultaten van dit onderzoek zijn destijds door De Consumentenbond gepubliceerd.

De cijfers waren zo verontrustend, dat de Telegraaf er in 2008 zelfs een artikel aan wijdde met de kop: “Vitamine weg uit groenten”.

Hier volgen een aantal voorbeelden van de sterke afname van vitaminen in onze groenten en fruit:

Het is opvallend dat er, ondanks deze verontrustende cijfers, geen enkel recenter onderzoek te vinden is.

Helaas is er geen reden om aan te nemen dat deze cijfers sinds het onderzoek van 2008 verbeterd zouden zijn

Ook is in de tussentijd geen verder onderzoek gedaan of gepubliceerd. 

 

Oorzaken van deze achteruitgang

De oorzaken voor de afname moeten vooral gezocht worden binnen de landbouw en voedingsindustrie

De intensieve landbouw heeft door het gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen (chemie) de afgelopen decennia zijn weerslag gehad op de kwaliteit van de bodem van onze landbouwgrond.

Op arme grond kunnen gewassen (groenten en fruit) gewoonweg geen optimale ontwikkeling doormaken.

Met behulp van kunstmest wordt geprobeerd de uitputting tegen te gaan en de productie op peil te houden.

Maar door de beperkte samenstelling van kunstmest krijgt de bodem niet alle voor de gewassen noodzakelijke mineralen.

Door het gebrek aan mineralen worden de gewassen steeds kwetsbaarder waardoor zij meer schimmels, insecten en ander (on-)gedierte gaan aantrekken.

Om deze te bestrijden worden vervolgens gewasbeschermingsmiddelen zoals pesticiden, insecticiden en fungiciden gebruikt die op hun beurt weer zorgen voor een verdere achteruitgang van de gewassen.

Deze giftige stoffen komen niet alleen op onze groenten en fruit terecht die wij eten, maar ook direct in de bodem.

In de bodem doden deze giftige stoffen alle micro-organismen (bacteriën, wormen, enz.) die normaal gesproken bijdragen aan de kwaliteit van de bodem en daarmee aan de ontwikkeling van de gewassen.

De neerwaartse spiraal waardoor er meer en meer kunstmest en bestrijdingsmiddelen nodig zijn, heeft ervoor gezorgd dat de bodem alleen maar armer en armer is geworden.

Ook het vroege oogsten, om de verkoopbaarheid van groenten en fruit te verlengen, heeft geleid tot de afname van de broodnodige voedingsstoffen.

Dit komt doordat met name in de laatste fase van de rijping de gewassen hun vitaminen aanmaken.

In de afgelopen honderd jaar wordt een steeds groter deel van onze voeding industrieel verwerkt en bereid.

Door de industriële processen gaan veel voedingsstoffen verloren en bevat bewerkte voeding nog maar een verwaarloosbare hoeveelheid vitaminen die het zou moeten bevatten.

Door de intensieve en chemische georiënteerde landbouw, de vroege oogst en de industriële voedselbereiding, bevat onze voeding nog maar een fractie van de vitaminen en mineralen die wij dagelijks nodig hebben.

Conclusie

Het is belangrijk ons te realiseren dat groenten en fruit minder vitaminen, mineralen en spoorelementen bevatten dan vroeger het geval was.

Bij de vervaardiging van ons voedsel ligt tegenwoordig nu eenmaal meer de nadruk op de kwantiteit en minder op de kwaliteit.

Daardoor is het tegenwoordiger lastiger om aan voeding te komen die voldoende vitaminen en mineralen bevat.

Groenten en fruit zijn nog steeds van groot belang in ons voedingspatroon, maar we moeten beseffen dat deze steeds minder in de behoefte aan voedingsstoffen voorzien dan voorheen het geval was.

Deel dit artikel:

Andere blogs

© 2024 FreeChoice. All rights reserved.
Betaalmethoden:
Volgen: