Wat zijn de juiste definities voor ‘gezond’ en ‘gezondheidszorg’?

Gezondheid:
het gezond zijn, lichamelijk welzijn*.

Zorg:
het streven en de pogingen die men aanwendt, de moeite die men doet om iets in stand of in goede conditie te houden, of zo goed mogelijk te doen zijn of te maken*.
Gezondheidszorg zou dus zoiets moeten betekenen als

Inhoudsopgave:

Het belang van mineralen

Gezondheid: 
het gezond zijn, lichamelijk welzijn*.

Zorg: 
het streven en de pogingen die men aanwendt, de moeite die men doet om iets in stand of in goede conditie te houden, of zo goed mogelijk te doen zijn of te maken*.

Gezondheidszorg zou dus zoiets moeten betekenen als

Gezondheidszorg:
Het streven en de moeite die men neemt om gezond te zijn en om de gezondheid in stand te houden.

De gezondheidszorg zou zich per definitie bezig moeten houden met gezondheid.

Maar het eigenaardige is dat gezondheidszorg nu iets heel anders is gaan betekenen.

* Bron: De Dikke Van Dale

Gezondheidszorg bestaat niet

We slaan de Van Dale er op na en ontdekken het volgende:

Gezondheidszorg:
geneeskundige verzorging en verpleging*.

Geneeskunde:
wetenschap die zich bezighoudt met de aard en de oorzaken van de ziekten en met de middelen om ziekten te genezen (= medicijnen)*.

Door deze verandering van definities is het begrijpelijk dat de gezondheidszorg zich tegenwoordig alleen maar bezig houdt met ziekte.

Als je het zo bekijkt bestaat er in feite geen echte gezondheidszorg.

Gezondheidszorg zou zich bezig moeten houden met gezondheid en als doel moeten hebben te voorkomen dat mensen ziek worden en hun gezondheid behouden.

* Bron: De Dikke Van Dale

We hebben alleen maar ziektezorg

Door deze verdraaiing van de definitie van het woord ‘gezondheidszorg’ zien we niet meer dat er geen gezondheidszorg meer is.

Er bestaat geen gezondheidszorg, niet volgens de eigenlijke definitie van dit woord.
 
Wat we tegenwoordig zien is per definitie ziektezorg.
 
Deze ziektezorg houdt zich alleen nog maar bezig met ziektes.

Omdat ziekte de norm is, gaat vrijwel al het onderzoeksgeld en alle aandacht naar dit ‘ziekteverschijnsel’.

Medische studenten krijgen vrijwel alleen maar onderwijs over ziekten en nauwelijks over wat echte gezondheid is.
  
Medische studenten krijgen hun diploma zonder te kunnen omschrijven wat een gezond mens is.

Ondertussen gaat er een minimum aan onderzoeksgeld en aandacht naar hoe we gezond kunnen blijven.

Als we alle aandacht en al het onderzoeksgeld zouden investeren in het onderwerp gezondheid, dan zou de huidige ziektezorg voor het grootste deel overbodig worden.

We zijn het normaal gaan vinden 59% van de mensen een chronische aandoening heeft.  

Als we ons zouden richten op gezondheid, dan zou dit onaanvaardbaar zijn.

Gezond versus ziekte

Doordat er weinig aandacht voor gezondheid is, is ook de definitie van ‘gezond’ onduidelijk

Het is niet makkelijk om een scheidslijn tussen ‘gezond’ en ‘ziek’ te trekken.

Wat is gezond

Hoe definieer je een optimale lichamelijke conditie?

Een uitgedroogd lichaam of een lichaam met tekorten aan voedingsstoffen bevindt zich niet in een optimale conditie. 

Zolang dit niet zichtbaar en onderkend wordt, valt dit nog onder de definitie van gezond.

Pas als deze niet optimale conditie zichtbaar en duidelijk wordt, spreken we van een ziekte

Maar hoe ‘gezond’ te definiëren

Het woordenboek* heeft verschillende betekenissen voor het woord ‘gezond’.

De meeste betekenissen leggen vooral uit wat het niet is

Gezond:

  • zonder lichamelijk letsel, ongedeerd
  • door geen lichaamsgebrek belemmerd
  • niet gekweld door ziekte, verkerende in een toestand van fysiek, psychisch en sociaal welbevinden.*

Maar wat is het dan wel?

De definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uit 1948 is als volgt:

Gezond:
Gezond is een toestand van volledige lichamelijke, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken.

Dit komt al in de buurt bij wat de definitie zou moeten zijn.

Nog vollediger zou zijn:

Gezond:
toestand van volledig lichamelijk welzijn, waarbij het lichaam voldoende gehydrateerd is en alle voedingstoffen in voldoende mate heeft zodat alle biochemische processen van onze stofwisseling goed verlopen.

Als alle bestaande kennis en middelen ingezet zouden worden om bij zoveel mogelijk mensen deze toestand te bereiken, dan zou onze gezondheidszorg daadwerkelijk tot gezondheid leiden.

 

* Bron: De Dikke Van Dale

Deel dit artikel:

Andere blogs

© 2024 FreeChoice. All rights reserved.
Betaalmethoden:
Volgen: