“Je ziet het pas als je het door hebt”

Een gezonder en langer leven ligt vrijwel voor ieder van ons binnen handbereik.

We moeten ons daarbij wel realiseren dat alleen wij zelf onze gezondheid kunnen verbeteren.

We zouden niet moeten wachten op acties van anderen.

Inhoudsopgave:

Alleen ieder van ons afzonderlijk kan besluiten om onze levensstijl aan te passen en de eventuele tekorten aan voedingsstoffen aan te pakken.

Als we deze weg in slaan zullen we stap voor stap merken dat er veel meer gezondheid binnen ons bereik ligt dan we dachten.

Voor sommigen zal dit als ‘te eenvoudig’ in de oren klinken.

Als het zó eenvoudig is, waarom weet niet iedereen dit allang?

Waarom horen we hier dan niets over van onze arts?

Waarom wordt dit dan niet op grote schaal toegepast?

Kan een juiste levensstijl en voldoende essentiële voedingstoffen zoals alle benodigde vitaminen en mineralen ervoor zorgen dat wij daadwerkelijk gezond kunnen worden en blijven?

 

Bij acute* situaties

De uitleg waarom dit werkt is net zo eenvoudig.

Ons lichaam is van top tot teen volledig opgebouwd uit cellen: in totaal zo’n 10.000.000.000.000.

Daarom is alles wat wij eten, drinken en inademen ter bevordering van de gezondheid en stofwisseling in onze cellen.

De zuurstof die we inademen, het water dat we drinken en de voeding die we eten, alles komt uiteindelijk in onze cellen terecht.

De voeding wordt in ons spijsverteringskanaal afgebroken tot moleculen* die door de cellen opgenomen en gebruikt kunnen worden.

Ook de mineralen en vitaminen die wij met onze voeding binnenkrijgen zijn bestemd voor de cellen.

Als het lichaam een optelling van alle cellen is, dan kan ziekte alleen maar ontstaan als onze cellen niet meer goed functioneren.

De enige redenen waarom cellen niet optimaal zouden functioneren zijn:

  • onvoldoende zuurstofwater of voedingstoffen,
  • een onbalans aan voedingsstoffen,
  • stoffen die de cellen niet nodig hebben of die zelfs giftig zijn.

Daarnaast kunnen ook mentale problemen en overmatige stress doorwerken op de gezondheid van onze cellen.

Het ontbreken van regelmatige beweging en goede slaap kunnen ook negatieve gevolgen hebben op onze cellen.

Eigenlijk is het allemaal vrij simpel.

* molecule(n): kleinste deeltje waarin een stof verdeeld kan worden zonder dat de scheikundige samenstelling verandert.

We hebben een ziekte-industrie

In plaats van rond deze biologische feiten een gezondheidszorg op te bouwen, zijn we ons gaan focussen op ziekte

Vrijwel alle ongunstige toestanden van het lichaam worden door de medische wereld aangezien als ziekten en aandoeningen.

Rond dit verschijnsel zijn grote en logge industrieën ontstaan met enorme financiële belangen en een sterke invloed op onze overheden.

Deze partijen hebben de regie over de gezondheid uit onze handen genomen.

We bevinden ons tegenwoordig in een ijzeren greep van een dominante ziekte-industrie.

Het is dus van belang om voldoende inzicht te krijgen en onze eigen conclusies hierin te trekken.

We moeten leren om onszelf te beschermen en daar verantwoordelijkheid voor te nemen.

Voorbeeld: cholesterol of verzwakte bloedvaten

Lange tijd dacht men dat een hoog cholesterolgehalte in het bloed de belangrijkste oorzaak was voor hart- en vaatziekten.

Op basis van deze theorie werd er op grote schaal cholesterolverlagende medicijnen ontwikkeld en cholesterol- en vetarme voeding op de markt gebracht.

Mede onder invloed van de farmaceutische en voedingsindustrie werden artsen opgeleid met de ‘cholesterol-theorie’: ‘hoge cholesterolgehaltes in het bloed beschadigen de wanden van de bloedvaten, waardoor deze uiteindelijk verstopt raken en in hartinfarcten en beroertes kunnen resulteren‘.

Tegenwoordig weten wij dat dit gewoon een verkooppraatje van de farmaceutische en voedingsindustrie was.

Als hoge cholesterolgehaltes werkelijk de bloedvaten beschadigen, zou dat overal in ons bloedvatenstelsel te zien moeten zijn en dat is duidelijk niet het geval.

Een laag cholesterolgehalte helpt in elk geval niet het probleem op te lossen.

Je beschermt je slagaderen door een gezonde levensstijl met voldoende vitaminen, mineralen en spoorelementen erop na te houden.

Ondertussen zijn deze ontdekkingen meerdere malen bevestigd door wetenschappelijke onderzoeken die onbetwistbaar zijn.

Inmiddels is er ook veel wetenschappelijk bewijs aanwezig over het belang van levensstijl en de rol van voedingsstoffen ten aanzien van talloze andere ziekten en aandoeningen.

De ideale gezondheidszorg zal er komen!

Een bekende uitspraak van Johan Cruijff was “je ziet het pas als je het doorhebt”.

Dit is zeker van toepassing op de wereld van gezondheid.

Veel mensen hebben het al door, maar talloze anderen zijn binnen het systeem nog steeds het spoor bijster.

We moeten naar een echte gezondheidszorg die gebaseerd is op het herstel en de verbetering van onze levensstijl.

We hebben een ministerie van volksgezondheid nodig die streeft naar een optimale gezondheid voor zoveel mogelijk mensen

Hiertoe is noodzakelijk dat de rol van de arts herzien wordt, waarbij deze voornamelijk wordt beoordeeld op het verbeteren van de gezondheid.

De landbouw en voedingsindustrie zou een cultuurverandering moeten ondergaan die gaat resulteren in het optimaliseren van de kwaliteit van onze voeding.

Overheden moeten het gebruik van vitaminenmineralen en spoorelementen volledig vrij laten en zelfs stimuleren om ervoor te zorgen dat mensen voldoende van deze essentiële voedingstoffen kunnen binnenkrijgen.

Dit is de richting waar we naartoe moeten.
 
Verbeter de levensstijl en we verbeteren onze gezondheid!

Als we deze weg inslaan kunnen we allemaal gezonderproductiever en gelukkiger worden en enorme besparingen in de gezondheidszorg bewerkstelligen.

Moeten we wachten op de grote verandering om gezonder te kunnen worden?

Nee, want tot die tijd aanbreekt, zouden we nu al moeten besluiten om deze weg in te slaan door zelf onze levensstijl stap voor stap te verbeteren.

Deel dit artikel:

Andere blogs

© 2024 FreeChoice. All rights reserved.
Betaalmethoden:
Volgen: