Kunnen vitaminen je beschermen tegen dementie?

Volgens de World Health Organisation** lijden er momenteel wereldwijd meer dan 55 miljoen mensen aan dementie en komen er jaarlijks bijna 10 miljoen nieuwe gevallen bij.

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie en bestrijkt een totaal van 60-70% van de gevallen

Inhoudsopgave:

De definitie van Dementie is volgens de Van Dale:

een complex van symptomen bestaande uit geheugenstoornissen in combinatie met een of meer andere cognitieve* stoornissen zoals stoornissen in het begrijpen of produceren van taal, in het herkennen van objecten, in het uitvoeren van dagelijkse handelingen als aankleden, in oriëntatie en tijdsbesef.

Het woord dementie komt van het Latijn demensdement– wat ‘verlies van controle over geestelijke vermogens‘ betekent.

Volgens de World Health Organisation** lijden er momenteel wereldwijd meer dan 55 miljoen mensen aan dementie en komen er jaarlijks bijna 10 miljoen nieuwe gevallen bij.

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie en bestrijkt een totaal van 60-70% van de gevallen.

Volgens Alzheimer Nederland*** zijn er in Nederland ongeveer 290.000 mensen met dementie (2021).

Vanwege de vergrijzing wordt er verwacht dat dit aantal in de komende jaren sterk zou kunnen gaan toenemen.

* cognitief:  het vermogen tot kennen betreffend, synoniem(en): verstandelijk. Cognitief komt van het Latijnse cognitivus, van cognit– ‘bekend’, van het werkwoord cognoscere.

Bron: World Health Organization – https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia#:~:text=Key%20facts,injuries%20that%20affect%20the%20brain
*
Bron: Alzheimer Nederland – https://www.alzheimer-nederland.nl/nieuws/toename-of-afname-mensen-met-dementie?gclid=Cj0KCQjwz6ShBhCMARIsAH9A0qX2_3h7OksS_EC9hD9Q7R_FsZvt0HG89MfPRpsDLofWwgklOYkW-2UaAtaTEALw_wcB

Vitamine D en 40% minder

In een Canadese studie* werd onderzoek gedaan naar wat het effect was van vitamine D om dementie te voorkomen.

De studie werd gedaan bij 12.388 deelnemers.

Op basis van de resultaten concludeerde de onderzoekers dat suppletie** met vitamine D voor 40% minder gevallen van dementie zorgde.

De effecten van Vitamine D bleken groter bij vrouwen dan mannen.

Dementie

* Bron: https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/dad2.12404

** suppletie: het aanvullen. Suppletie komt van het Latijn suppletio(n-), wat komt van supplere ‘opvullen, vol maken’

Vitamine D, CoQ10 foliumzuur en

Een recente Chinese studie* toont aan dat cognitieve stoornissen minder vaak voorkomen bij volwassenen die dagelijks vitaminesupplementen nemen.

De onderzoekers volgde tussen juli 2019 en januari 2022 de cognitieve vermogens bij 892 volwassenen.

Deelnemers die al lichte cognitieve stoornissen hadden en die dagelijks vitamine D innamen hadden minder risico op de ziekte van Alzheimer.

Ook deelnemers met een normaal cognitief vermogen die dagelijks vitamine D, CoQ10 of foliumzuur en andere B-vitaminen innamen liepen minder risico.

Andere B-vitaminen

* Bron: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10005055/

Teamwerk

De bevindingen van deze twee studies bouwen voort op het groeiende bewijs dat vitaminen, mineralen en andere voedingsstoffen behulpzaam zijn bij de preventie en aanpak van cognitieve stoornissen zoals dementie.

Dit geldt met name voor de B-vitaminen.

Alle vitaminen, mineralen en spoorelementen werken in de lichaamscellen als een team samen.

Vandaar dat het essentieel is om deze voedingstoffen in de juiste balans te nemen en de hoeveelheid aan te passen aan de behoefte van het lichaam, als onderdeel van een gezonde levensstijl.

Deel dit artikel: