Waarom is Kalium zo’n belangrijk mineraal?

De belangrijkste mineralen voor het lichaam, die we dagelijks in grote hoeveelheden nodig hebben, zijn:

kalium,
natrium (zout*),
chloor (zout),
calcium, en
magnesium.
Deze micronutriënten behoren tot de elektrolyten** die mede vanwege hun elektrische lading een belangrijke rol hebben om alles in het lichaam goed elektrisch te laten geleiden.

Inhoudsopgave:

Het belang van mineralen

De belangrijkste mineralen voor het lichaam, die we dagelijks in grote hoeveelheden nodig hebben, zijn:

 • kalium,
 • natrium (zout*),
 • chloor (zout),
 • calcium, en
 • magnesium.

Deze micronutriënten behoren tot de elektrolyten** die mede vanwege hun elektrische lading een belangrijke rol hebben om alles in het lichaam goed elektrisch te laten geleiden.

Kalium is de meest belangrijke elektrolyt en speelt een belangrijke rol bij:

 • vloeistofstromen,
 • hydratatie,
 • geleiding van zenuwimpulsen,
 • samentrekken en ontspanning van de spieren, en
 • handhaving van een goede zuurtegraad (pH).

Kalium is een micronutriënt dat in het lichaam nauw samenwerkt met magnesium en natrium.

Elke lichaamscel behoort vol met kalium te zitten.

 

In een gezond lichaam bevatten alle cellen veel kalium en worden de cellen omringd door zout (NaCl).

Kalium is essentieel aangezien kalium een zeer basisch*** mineraal is en daarom bijdraagt aan de zuurstofvoorziening van de cel.

De zuurstof die door het basische kalium de cellen instroomt is zorgt voor de verbranding om energie te kunnen genereren.

Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat de cellen altijd voldoende kalium bevatten.

Een pomp zorgt voor de verdeling van kalium en zout door de kalium naar binnen en zout naar buiten te pompen.

Om dit te kunnen doen heeft de pomp magnesium nodig.

Als het lichaam een kaliumtekort opbouwt dan zullen zout en zuur de cel binnendringen en de kalium gaan vervangen.

Als de mineralen kalium, natrium (zout) en magnesium uit evenwicht zijn kunnen de cellen hun functie niet meer goed vervullen met potentieel negatieve gevolgen.

* zout: natriumchloride (NaCl)
** elektrolyten: elektrisch geladen mineralen. Het woord is een samenstelling van twee woorden uit het Oudgrieks: electro- wat aangeeft dat het te maken heeft met elektriciteit en lytos wat loslaten of losmaken betekent.
*** basisch: basische is het tegenovergestelde van zuur. De mate waarin een in water opgeloste stof basisch is, wordt aangegeven met de pH-waarde: 7 is neutraal, hogere waarden zijn basisch, lagere waarden dan 7 zijn zuur.

Gezondheidsclaims kalium

Wij hebben jullie al eerder bericht over de beperkingen die de EU oplegt over wat er gezegd mag worden over de voordelen van voedingstoffen op onze gezondheid.  

Over Kalium zijn alleen gezondheidsclaims met betrekking tot bloeddrukspierwerking en zenuwgeleiding toegestaan

Door het belang van Kalium voor het behoud van een goede bloeddruk, de werking van de spieren en de normale werking van het zenuwstelsel, moge het duidelijk zijn dat kalium een centrale rol speelt in onze algehele gezondheid.

Bloeddruk, spierwerking en zenuwgeleiding zijn centraal en van essentieel belang voor de goede werking van ons gehele lichaam.

Het is overigens opvallend dat Kalium een veelal onderbelicht mineraal is dat over het algemeen veel te weinig aandacht krijgt.

Rol Kalium bij bloeddruk

Een hoge bloeddruk betekent dat het bloed in je lichaam, dat door je hart wordt rondgepompt, te hard tegen de wanden van de bloedvaten duwt.

Je voelt dit zelf niet en sommige mensen met een verhoogde bloeddruk hebben daar dus ook niet echt veel last van.

Hierdoor kun je lang ongemerkt met een te hoge bloeddruk rondlopen. 

Met een gezonde levensstijl zorg je voor een normale bloeddruk en kan je het risico op hart- en vaatproblemen helpen voorkomen.

Veel mensen weten dat zout een bloeddrukverhogende eigenschap heeft.

Dat is de reden dat veel mensen geadviseerd wordt om hun zoutinname te beperken.

Wat echter minder bekend is dat kalium juist de bloeddruk verhogende eigenschap van zout tegengaat.

Het is daarom veel belangrijker om kalium en zout (natrium) in een goede balans binnen te krijgen. 

Met een gemiddeld dieet krijgen we te veel zout (natrium) binnen in verhouding tot de hoeveelheid kalium.

Omdat zout ook essentieel is voor ons lichaam, is het veel effectiever om meer kalium te nemen.

Rol Kalium bij spieren en zenuwen

Kalium, samen met magnesium en natrium, zorgt voor de goede werking van de spieren en de normale werking van het zenuwstelsel.

Een tekort aan kalium kan natuurlijk veel gevolgen hebben voor je lichaam, omdat het zenuwstelsel centraal staat in de werking van alle organen.

Om te bewegen gebruiken we veel spieren, maar ook ons hart is een uitermate belangrijke spier.

Ook andere organen zoals onze maagdarmen, urinewegen en de blaas bestaan voor een groot deel uit spieren, die moeten zorgen voor een goede peristaltiek*. 

De zenuwen hebben een nog meer wijdverspreide rol in ons lichaam omdat alles in ons lichaam aangestuurd wordt door zenuwen.

Daarnaast worden al onze waarnemingen via onze zintuigen door zenuwen naar de hersenen geleid.

De hersenen zelf hebben een belangrijke rol in de aansturing van het hele lichaam en in veel mentale processen.

* peristaltiek: knijpende beweging van een buisvormig orgaan om voedsel vooruit te stuwen zoals in het maag-darmkanaal of bij de afvoer van urine vanaf de nier en in de blaas

Compleet & eenvoud

De dagelijkse hoeveelheid Kalium die een volwassene nodig heeft, is in normale omstandigheden 4.700 mg.

Dat is beduidend meer dan je dagelijks nodig hebt van de andere belangrijke mineralen:

 • Natrium (zout): 1500 tot 2300 mg
 • Calcium: 1000 mg
 • Magnesium: 420 mg

Maar ook in veel andere voeding zit Kalium.

Toch komt niet iedereen met het dagelijkse dieet aan voldoende kalium.

Deel dit artikel: