Waarom ik uit de ziekte-industrie ben gestapt

Tijdens mijn tijd in de medische wereld zag ik dat het anders moest. Ik merkte dat ik vastliep in de ziekte-industrie, beseffende dat ik hiermee anderen niet effectief kon helpen.

Inhoudsopgave:

Ik begon langzaam maar zeker mijn zoektocht naar hoe dan wel die leidde naar veel schokkende maar ook zeer interessante ontdekkingen. Ik moest helaas concluderen dat ik in mijn medische studie misleid was en dat mij veel cruciale informatie onthouden was.

Uiteindelijk gooide ik het roer rigoureus om en ben mij gaan verdiepen in manieren om mensen echt te helpen met hun gezondheid. Ik stelde vast dat gezonde mensen nog gezonder konden worden en dat voldoende vitaminen, mineralen en andere essentiële voedingsstoffen daarbij de belangrijkste ontbrekende factor was.

Dit mondde uiteindelijk uit in de ontwikkeling van de zeer effectieve, efficiënte maar eenvoudig toepasbare FreeChoice Formule die mensen helpt hun energieniveau te verhogen en het prestatievermogen te boosten in zowel sport, professie en gezin. In deze blog vertel ik je graag meer over deze zoektocht.

Zoektocht

Tijdens de jaren dat ik in de medische industrie werkte, werd ik mij er langzaam maar zeker van bewust dat ik op een verkeerde weg zat. Ik wilde mensen helpen, maar merkte dat ik vooral bezig was met verhelpen van symptomen. Het was een wereld die zich bezighield met ziekte en niet met gezondheid. Ondanks dat dit verbetering kon opleveren voor de patiënt, was dit niet de weg naar herstel en een optimale gezondheid. Ik begon in te zien dat als ik mensen gezonder, productiever en gelukkiger wilde maken, ik een andere weg in moest slaan.

Ik begon mij ook steeds meer te realiseren dat ik tijdens mijn medische studie misleid was of op z’n minst dat ik niet werd onderwezen in alle beschikbare informatie. Als medisch student had ik als doel mensen te helpen, te genezen en gezond te worden. Maar de medische praktijk komt slechts neer op een ‘strijd’ tegen ziekte en symptomen met vooral veel medicijnen, een ziekte-industrie.

Omdat ik altijd geïnteresseerd ben gebleven in de werking van ons lichaam, de organen en de cellen, zag ik steeds meer in hoe het wel moest en dat motiveerde mij om op zoek te gaan naar antwoorden.

Er valt zoveel meer over ons lichaam te weten, met name mogelijkheden en factoren die gerelateerd zijn aan herstel en wat ervoor nodig is om een optimale gezondheid te bereiken waarmee je alles uit het leven kan halen.

Grote verbazing

Met mijn medische achtergrond viel ik tijdens deze zoektocht van de ene verbazing in de andere. Waarom wist ik dit allemaal nog niet?!

Gaandeweg kwam ik tot een aantal voor mij schokkende conclusies:

 • In mijn medische opleiding werd ik onderwezen in ziekte en de hele medische industrie richtte zich daarop; ik was een deelnemer geworden van de ziekte-industrie.
 • Onze voeding is heel arm aan vrijwel alle belangrijke voedingsstoffen en veel voeding is ronduit ongezond.
 • We worden blootgesteld aan heel veel schadelijke chemische stoffen en ongezonde straling.
 • Ondanks de exorbitante uitgaven aan volksgezondheid zijn we met z’n allen heel erg ziek: maar liefst 59% van de Nederlanders heeft één of meer chronische aandoeningen. Dit wil overigens nog niet zeggen dat de andere 41% in een blakende gezondheid verkeert.
 • Tegenwoordig zijn de bijwerkingen van medicijnen een van de belangrijkste doodsoorzaken geworden.
 • De farmaceutische industrie is een van de rijkste industrieën die er bestaat. De farmaceutische lobby wil over alles wat ziektes geneest en de gezondheid zou kunnen verbeteren de controle hebben. Er blijkt een oorlog gaande tegen onze gezondheid, waarbij ook vitaminen en mineralen onder zware druk staan.
 • Alle alternatieve (complementaire) geneeswijzen worden onderdrukt of belachelijk gemaakt.
 • Tijdens mijn medische studie was er geen aandacht voor de gevolgen van tekorten aan belangrijke voedingsstoffen zoals vitaminen en mineralen, terwijl vrijwel iedereen met tekorten te maken heeft.
 • De overheid en haar adviesorganen beoordelen vitaminen en mineralen alleen maar op basis van eventuele risico’s, terwijl die er bij goed gebruik niet zijn, waardoor we belachelijk lage ADH’s hebben en zelfs wetten over wat we maximaal dagelijks binnen mogen krijgen. Er wordt hierbij helemaal geen rekening gehouden met de enorme bijdrage en ondersteuning die deze voedingstoffen kunnen hebben voor een gezond en optimaal bestaan.

De juiste richting

In deze zoektocht heb ik ook een aantal belangrijke dingen opgepikt die mij in de juiste richting hebben laten kijken:

 • We zouden een leven lang gezond kunnen zijn als we alles toepasten wat de moderne wetenschap heeft voortgebracht. Ziekte blijkt eigenlijk een onaanvaardbaar fenomeen te zijn.
 • De meeste gezondheidsproblemen zijn het gevolg van tekorten aan levensbelangrijke voedingstoffen of van de aanwezigheid van toxische stoffen of straling. En dit geldt zowel voor fysieke als mentale problemen.
 • We zijn tot veel meer in staat dan wat we tegenwoordig als normaal beschouwen. Als we onze levensstijl optimaliseren en ons lichaam rijkelijk voorzien van vitaminen en mineralen kunnen we veel meer uit het leven halen.
 • Ons lichaam heeft ongekende capaciteiten. Het is in staat om zichzelf te repareren en te vernieuwen. Het lichaam zal altijd streven naar een zo optimaal mogelijke conditie en gezondheid. Het ‘enige’ waar wij voor moeten zorgen is dat alle voorvereisten aanwezig zijn voor het lichaam om dat te doen.
 • Een gezonde levensstijl omvat de volgende elementen: doelen hebben, veel buiten zijn in de natuur met een overvloed aan zonlicht en zuurstof, voldoende water drinken, gezonde liefst biologische voeding, voldoende en kwalitatieve slaap, voldoende beweging, sociale contacten en natuurlijk voldoende vitaminen en mineralen. Ook detoxen en het vermijden van toxische stoffen zijn daarbij van belang.
 • De keuzes die wij maken ten aanzien van onze levensstijl hebben grote invloed op ons leven. Deze keuzes bepalen mede hoe we eruitzien, hoe we ons voelen en zeker ook hoe we kunnen presteren. Het heeft invloed op ons humeur, hoe helder we kunnen denken, hoeveel energie we hebben, hoe effectief we kunnen zijn op de werkvloer, op het sportveld en in ons gezinsleven. Kortom onze levensstijl kan een beslissende factor zijn voor onze levensenergie en de mate waarin wij onze doelen kunnen bereiken.
 • Als de circa 38 biljoen cellen (38.000.000.000.000) van ons lichaam dagelijks alle vitaminen en mineralen krijgen, zullen we gezond kunnen zijn. Als alle lichaamscellen over alle voedingsstoffen beschikken kunnen ze hun werk beter doen. Het opheffen van tekorten zal bestaande cellen repareren, maar er ook voor zorgen dat de nieuwe cellen die gevormd worden vanaf het begin gezond zijn. Het lichaam is gemaakt voor overvloed, omdat dit ervoor zorgt dat al die biljoenen cellen alles krijgen wat ze nodig hebben.
 • Vitaminen en mineralen vormen de schroefjes en moertjes die nodig zijn om de biochemische fabriek, die ons lichaam in feite is, goed te laten werken. Zo spelen ze een essentiële rol bij de werking van enzymen*, hormonen* en andere regulerende stoffen in het lichaam.
 • Als de tekorten voor lange tijd bestaan kan dit leiden tot schade aan onze weefsels en organen. Wanneer er onvoldoende voedingstoffen zijn zullen de lichaamsprocessen gaan haperen. Zelfs als er ook maar één ontbreekt kan er al veel mislopen. Het is dus zaak om die tekorten weg te werken en te voorkomen dat ze überhaupt kunnen ontstaan.
 • Preventie is belangrijk om een lang en gezond leven te leiden waarin je optimaal kan presteren en je doelen kunt bereiken. Een gezonde levensstijl is daarvoor de oplossing, waar uitgekiende supplementen ook een rol in spelen.

Ik realiseerde me dat we veel meer konden bereiken door de natuur te ondersteunen (in plaats van ertegen in te werken met medicijnen, enz.). Om fysiek en mentaal optimaal te kunnen functioneren en te presteren, zouden we ons lichaam juist rijkelijk van alle vitaminen en mineralen moeten voorzien.   

Ik zag dat zelfs gezonde mensen veel meer uit het leven konden halen als ze hun levensstijl optimaliseerden en alle vitaminen en mineralen in voldoende mate binnenkregen.

Een missie was geboren!

*enzym(en): een eiwit dat een (bio)chemische reactie tussen twee stoffen sneller laat verlopen en nodig is om koolhydraten, vetten en eiwitten te verteren in het lichaam en voedingsstoffen af te breken tot stoffen die we nodig hebben om te kunnen functioneren.
* hormonen: benaming voor door lichaamsklieren (zoals de schildklier, de bijnieren) inwendig afgescheiden stoffen, die regulerend werken op de functie van andere organen of het hele lichaam.

Bewustwording?

De belangrijkste ontbrekende factor voor een gezond lichaam en optimale gezondheid is, bleek voor veel mensen de dagelijkse inname van voldoende alle vitaminen en mineralen te zijn.

Toen ik me begon te realiseren dat deze extra vitaminen en mineralen nodig zijn om optimale gezondheid te bereiken, ging ik op zoek naar meer informatie.

Ik had drie belangrijke vragen waar ik een antwoord op wilde:

 • Welke vitaminen en mineralen heb ik dagelijks nodig?
 • In welke balans zou ik die moeten nemen?
 • Wat is de juiste dagelijkse hoeveelheid voor mijn lichaam?

Ik ben op zoek gegaan naar deze informatie, maar kwam tot de ontdekking dat deze informatie niet zomaar te vinden was. Sterker nog, hoe meer ik zocht hoe verwarder ik raakte door de talloze meningen en adviezen.

Wat is nou de beste formule om alle vitaminen, mineralen en spoorelementen dagelijks binnen te krijgen?

Door studie van de werken van onder andere Nobelprijswinnaars en andere vooraanstaande wetenschappers, zoals Szent-György1, Pauling2, Davis3, Hubbard4, Rath5 en Lenkei6 en in samenwerking met biochemici en producenten, hebben we gezamenlijk de FreeChoice Formule ontwikkeld.

1  Albert Szent-Györgyi: Hongaarse arts die vitamine C isoleerde waar hij de Nobelprijs voor Geneeskunde voor ontving
2 Linus Pauling: Amerikaanse scheikundige en de enige wetenschapper die twee ongedeelde Nobelprijzen heeft gewonnen. Hij ontving in 1954 de Nobelprijs voor Scheikunde voor zijn onderzoek naar de aard van de chemische binding. In 1962 ontving hij de Nobelprijs voor de Vrede in verband met zijn strijd tegen bovengrondse atoomproeven.
3 Adelle Davis: Amerikaanse schrijfster en voedingsdeskundige, die beschouwd wordt als "de beroemdste voedingsdeskundige van het begin tot het midden van de 20e eeuw.” Haar boeken verkochten meer dan 10 miljoen exemplaren en hielpen de eetgewoonten van Amerika te vormen.
4 Ron Hubbard, Amerikaanse onderzoeker, filosoof en wetenschapper en schrijver van het boek ‘Een Heldere Geest in een Gezond Lichaam’ wat onder andere uitleg geeft over het belang van vitaminen in het algemeen en als onderdeel van een detox programma in het bijzonder.
5 Matthias Rath: Duitse arts en leerling van Linus Pauling. Dr. Rath wordt gezien als de grondlegger van de cellulaire geneeskunde.
6 Gabor Lenkei: Hongaarse arts die na zes jaar in het vak moest hij erkennen dat datgene wat wij vandaag gezondheidszorg noemen, niets te maken heeft met echte gezondheid. Schrijver van het boek ‘Censuur - Wat u niet mag weten over uw gezondheid’. Hij begon zijn aandacht te richten op echte mogelijkheden om onze gezondheid te beschermen en te herstellen.

Omdat de biochemische fabriek, die ons lichaam in feite is, altijd doorwerkt, zijn alle vitaminen en mineralen dagelijks van belang. De vitaminen worden in de stofwisseling opgebruikt en moeten voortdurend aangevuld worden. Als er zelfs maar van één vitamine of mineraal een tekort is, begint het lichaam al kuren te vertonen. 

Om deze reden zou je iedere dag minimaal de volgende voedingsstoffen moeten binnenkrijgen:

 • 16 vitaminen
 • 11 mineralen
 • circa 70 spoorelementen

Op basis hiervan hebben we een uitgebalanceerde formule ontwikkeld die alle benodigde vitaminen, mineralen en spoorelementen bevat.

Deze FreeChoice Formule is een succes.

Ik heb veel meer energie, ben nooit ziek of verkouden, kan van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat geconcentreerd en gefocust werken, beleef veel plezier aan sport en wanneer ik klaar ben met mijn werk heb ook nog genoeg energie over voor een gezellige avond met mijn vrouw en kinderen. Dit horen we ook van veel van onze trouwe klanten terug die de formule op de juiste manier toepassen.

Optimale formule

Met kwalitatieve supplementen heb je een grotere kans van slagen om een optimale gezondheid te bereiken en te behouden, die je in staat zullen stellen om optimaal te presteren, je doelen na te streven en ook maximaal te genieten van het leven.

We hebben ons bij de ontwikkeling van onze FreeChoice Formule en de rest van onze producten volledig gericht op efficiëntie, effectiviteit en eenvoud:

 • Efficiëntie: de formule moet alle vitaminen en mineralen bevatten in de optimale balans die je lichaam nodig heeft.
 • Effectiviteit: de formule moet leiden tot resultaten door de juiste hoeveelheid vitaminen en mineralen in een gezonde levensstijl toe te voegen.
 • Eenvoud: de formule bestaat slechts uit drie productie die je zonder moeite eenvoudig in je dagelijkse routine kunt inbouwen.
Daarom hebben we de FreeChoice Formule ontwikkeld op basis van de volgende uitgangspunten:
 • samengesteld uit voedingstoffen van de hoogste kwaliteit;
 • een brede ondersteuning voor alle lichaamsprocessen;
 • een optimale balans van alle (micro-)voedingsstoffen;
 • de optie om de juiste hoeveelheid te nemen die bij jouw lichaam past;
 • een bescheiden aantal aan supplementen, die wel alle benodigde voedingstoffen bevatten;
 • gebruiksgemak zodat je de supplementen eenvoudig in je dagelijkse routine in kunt passen.

Ik kan met trots zeggen dat we hier volledig in zijn geslaagd!

Juiste balans + juiste hoeveelheid = resultaat

De ideale oplossing zou zijn om alles te combineren in één product en liefst nog in één tablet of capsule. Maar dit is gewoonweg niet mogelijk als je alle microvoedingsstoffen in voldoende mate wilt kunnen innemen.

De oplossing om het eenvoudiger te maken, kwam door de ontwikkeling van een optimaal gebalanceerde multivitamine die alle benodigde vitaminen, mineralen en spoorelementen bevat.

Drie producten bleek het minimale aantal te zijn om de juiste hoeveelheden van alle vitaminen en mineralen binnen te kunnen krijgen:

 1. Omdat de vitaminen en mineralen samenwerken als een team vormt de Multivitamine Optimum de belangrijkste basis van de FreeChoice Formule. Deze zeer volledige multivitamine met alle vitaminen, mineralen en spoorelementen in een optimale balans, aangevuld met een aantal andere essentiële voedingsstoffen. Door de optimale balans kun je zelf door het aantal tabletten stap voor stap te verhogen bepalen welk aantal bij jouw lichaam past.
 2. Omdat je meer van de mineralen magnesium, calcium en kalium nodig hebt dan in de multivitamine past, hebben we twee mineralendrankjes ontwikkeld zodat je deze mineralen in de juiste verhouding en hoeveelheid binnenkrijgt. Omdat deze mineralen ook rust geven in het lichaam adviseren wij om die ’s avonds te nemen, waardoor ze tevens bijdragen aan een goede nachtrust.
   • CalMag-drankje met een optimale balans van 2:1 aan Calcium en Magnesium, aangevuld met Vitamine C, D3 (plantaardig) en K2 voor een optimale calciumhuishouding.
   • MagiKal-drankje met Magnesium en Kalium in een 1:5 verhouding aangevuld met Vitamine C en krachtige natuurlijke anthocyanen* uit wilde blauwe en zwarte bessen
 3. Omdat we meer vitamine C nodig hebben (minimaal 40 mg per kilogram lichaamsgewicht) dan in een multivitamine zou passen, is het derde onderdeel van de FreeChoice Formule de Triple-C, een combinatie van elkaar versterkende vormen van vitamine C.

Het is essentieel dat we alle vitaminen, mineralen en spoorelementen in de juiste balans nemen aangezien alle voedingsstoffen elkaar nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren. De FreeChoice Formule is efficiënt, effectief en eenvoudig.

Neem de FreeChoice Formule op in je dagelijkse routine en boost je energie en prestatievermogens, op de werkvloer, tijdens het sporten of gewoon binnen het gezinsleven.

Deel dit artikel:

Andere blogs

© 2024 FreeChoice. All rights reserved.
Betaalmethoden:
Volgen: